Energy Consulting / Úvodní stránka

29.08.2014
Dotace
Dovolte, abychom vás informovali stručně o dotacích na úspory energie: Pro soukromé osoby: Nová zelená úsporám. Zde úspěšně vyřizujeme žádosti o stavbu pasivních domů a na zateplování rodinných domů. Pro bytové domy: Připravuje se dotační titul pro zateplování bytových domů. Zatím evidujeme zájemce a v případě, že tato dotace bude otevřena, budeme zájemce informovat o tom, co musí splnit, aby dotaci získali. Pro podnikatele: Očekáváme příští rok otevření dotací formou EkoEnergie, kde budou dotace ve výši 25 až 45 %. Také evidujeme zájemce, abychom v případě otevření dotací mohli zájemcům pomoci. Pro budovy veřejného sektoru: Velmi známý titul ze SFŽP bude zcela jistě pokračovat.
ing. Roman Šubrt
27. 11. 2012
Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Program Nová zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností a jedna miliarda korun státní podpory v programu přinese zhruba 2700 pracovních míst. „Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Budeme podporovat i přípravu projektové dokumentace,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách. „Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ dodává ministr. • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů, • Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů, • Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů. Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov. „Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace,“ říká ředitelka Státního fondu životního prostředí ČR Radka Bučilová. V roce 2014 očekáváme, že bude vyhlášena výzva pro veřejné budovy. Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013. Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od 7:30 do 16:00) a stránky www.nova-zelenausporam.cz. Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
tisková zpráva SFŽP ČR
27.10.2012
Průkaz energetické náročnosti
Od 1. ledna 2013 platí nový zákon 318/2012 Sb., který upravuje stávající Zákon o hospodaření energií. Protože jde sice o paragrafové znění, ovšem pozměňovací zákon k předchozím, pokusili jsme se zpracovat plné znění, ovšem bez záruky. To je možné si stáhnout na našem webu v sekci ke stažení. Nyní pouze stručný výpis informací ze zákona, které se týkají tohoto dokumentu a také novinky o kontrole kotlů a klimatizací. Přibližný vzhled Průkazu je na obrázku. :. . . . . . . . . . . Průkaz energetické náročnosti platí 10 let a je nutný:. . . . . . . . . . . 1. při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov. . . . . . . . . . . 2. u budov užívaných orgánem veřejné moci (OÚ, školy, nemocnice, policejní služebny…). . . . . . . . . . . a) nad 500 m2 od 1.7. 2013. . . . . . . . . . . b) nad 250 m2 od 1.7. 2015. . . . . . . . . . . 3. u obytných a administrativních budov s plochou. . . . . . . . . . . a) nad 1 500 m2 od 1.1. 2015. . . . . . . . . . . b) nad 1 000 m2 od 1.1. 2017. . . . . . . . . . . c) do 1 000 m2 od 1.1. 2019. . . . . . . . . . . 4. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy nebo jednotky (přechodně lze při prodeji jednotky toto nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky provozu). . . . . . . . . . . 5. při pronájmu budovy. . . . . . . . . . . 6. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy nebo jednotky. . . . . . . . . . . 7. při jednání o koupi nebo pronájmu a v inzerátech na koupi a pronájem. . . . . . . . . . . Pozn.: Plochou se rozumí celková energeticky vztažná plocha, což je součet podlahových ploch jednotlivých podlaží počítaných z vnějších rozměrů budovy.. . . . . . . . . . . Kontrola kotlů a klimatizace:. . . . . . . . . . . - majitel nebo provozovatel kotle o výkonu nad 20 kW (mimo samostatně topené byty a rodinné domy) si musí nechat provést kontrolu účinnosti kotle. . . . . . . . . . . - majitel nebo provozovatel klimatizace o příkonu nad 12 kW si musí nechat provést kontrolu účinnosti klimatizace (nevztahuje se na technologické části). . . . . . . . . . . Upozornění: Za nesplnění zákona může být uležena pokuta dle konkrétního přestupku 50 000 až 100 000 Kč. . . . . . . . . . . Přesnější výklad je uveden v příslušném zákoně. Pokud máte konkrétní dotaz, tak vám rádi odpovíme telefonicky (777196154), případně e-mailem: roman(zavin.)e-c.cz
ing. Roman Šubrt
27.10.2012
Pozor na podvodníky – Zelená úsporám II.
V příštím roce by měl být spuštěn dotační program Zelená úsporám II. Jeho oficiální název ani přesné podmínky ještě nejsou známé, ale již nyní se lze setkat s firmami, které tuto dotaci nabízejí a dokonce provedou vše, nebo téměř vše, zdarma. ZDARMA je podání žádosti, ZDARMA je studie zpracování ekonomické návratnosti, ZDARMA je průkaz energetické náročnosti budovy, ZDARMA je dokonce i termovize. Tím posledním pravděpodobně firma má na mysli měření termovizí. Buď jde o firmu, která má výborné dotace a plno lidí, kteří pracují z čistého entuziazmu, nebo jde o firmu, která si velmi dobře nechá zaplatit všechny nevyjmenované služby. Může však jít také o podvodníky, kteří skutečně veškerý servis provedou bezplatně, neboť zde se jedná o částky, které jsou obyvatelům v panelovém domě blízké a přesně v duchu Murpyho zákonů je vždy nejbouřlivější debata o částkách, se kterými se jednající skupina lidí setkává. Pak však nastane i druhá pravda tohoto zákona, a sice že pokud se jedná o částky řádově vyšší, lidé předpokládají, že při jejich důležitosti je přesnost vyšší. Zde pak nastává obrovský prostor pro předražení zakázek v řádech milionů korun. Pokud chcete být skutečně seriózně informováni o tomto dotačním programu, tak je nutné nejprve počkat na jeho vyhlášení a následně si přečíst podmínky tohoto programu a teprve dle nich se snažit zajistit si příslušné podklady tak, aby bylo možné se seriózně rozhodnout o realizaci opatření a zažádání o dotaci. V případě zájmu je možné si u sdružení Energy Consulting o.s. v Českých Budějovicích (info(z)e-c.cz) zažádat o informační e-mail, který bude rozesílán po vyhlášení dotačního programu.
ing. Roman Šubrt
25. 10. 2012
Jako certifikovaní partneři mezinárodní asociace KNX jsme se prostřednictvím kolegy Martina Škopka proškolili na další produktové řady výrobků certifikovaných asociací KNX. Po podrobném seznámení s výrobky fy ABB následovalo školení fy Schneider Electric (vč. Merten), kde velká část školení byla věnována na propojení systému KNX se sběrnicí DALI používanou v osvětlovací technice. Získané teoretické i praktické zkušenosti budou využívány zejména při naší poradenské a znalecké činnosti. O KNX: KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětový STANDARD pro všechny aplikace řízení funkcí v domech a budovách, v rozsahu od řízení osvětlení a stínění, přes různé systémy zabezpečení, vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hlášení, kontrolu úniků vody, řízení spotřeby energie, inteligentní (smart) měření, stejně jako řízení různých domácích zařízení, audio/video a mnoha dalších. KNX je celosvětovou normou pro řízení domů a budov s jediným, na výrobcích nezávislým projekčním a programovacím nástrojem (ETS), s úplnou sadou podporovaných komunikačních médií (TP, PL, RF a IP), stejně jako s kompletní podporou konfiguračních režimů (systémový, snadný a automatický režim). KNX je odsouhlasen jako norma evropská CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) i jako norma mezinárodní (ISO/IEC 14543-3). Tato norma je založena na více než 22 let trvajících zkušenostech na trhu, včetně předchozích systémů EIB, EHS a BatiBUS. Přes 265 členských společností z celého světa a z různých aplikačních oblastí má téměř 7.000 KNX certifikovaných výrobkových skupin ve svých katalozích. KNX asociace má partnerství s více než 30.000 elektroinstalačními společnostmi ve více než 110 zemích. Více informací na http://knx.org/
22. 10. 2012
Setkání poradců EKIS … Jihlava, 18. a 19. 10. 2012
Ve dnech 18. – 19. 10. 2012 proběhl v Jihlavě Seminář EKIS k problematice novinek v právních energetických předpisech, který byl určen poradenským střediskům EKIS a účast byla téměř stoprocentní. Zastoupení zde mělo 46 středisek z celkových padesáti. Seminář zahájila mgr. Trechová z MPO, která poradce seznámila s výsledky jednotlivých středisek, upřesnila rozdílné podmínky pro nová a stávající střediska přednesla také nové možnosti a povinnosti pro EKIS v roce 2013. Další přednáška se týkala veřejného osvětlení a byla rozdělena na dvě části. První část přednesl ing. Škopek, který se zabýval problematikou současného stavu veřejného osvětlení, jeho pasportizací a seznámil se zkušenostmi z praxe. Následně se slova ujal Zdeněk Hasoň, který se věnoval problematice správného návrhu VO a dotačním programům, které se týkají VO, plnění podmínek i problémům spojeným se získáním této dotace. Po krátké přestávce následovala přednášky ing. Šály, která se týkala aktualizace vyhlášky 148/2007 Sb. (PENB) a problematice s tím související. První den semináře zakončil svou přednáškou o způsobech certifikace budov (LEED, BREEAM, DGNB…) ing. Srdečný. Druhý den ráno začal přednáškou mgr. Radovana Šejvla, který se věnoval dřevnímu plynu a zabrousil i do energetického využití odpadů pyrolýzou a zplynováním. Následovala velmi očekávaná přednáška o změně novely zákona 406/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, kterou přednesl mgr. Jan Teicher (ředitel SEI ČR), a k této přednášce bylo položeno nejvíce dotazů. Celý dvoudenní seminář zakončil ing. Vladimír Novotný, který se v přednášce věnoval problematice zavádění jakosti energetického managementu dle nové normy ISO ČSN EN 50001. Projekt byl realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2012 – Program EFEKT. Přednášky, jež poskytli autoři k dalšímu šíření, naleznete v sekci Ke stažení. Těšíme se na další setkání v příštím roce.
J. Schmidtmayerová
12. 10. 2012
Při příležitosti páteho výročí, co jsme se jako fa Energy Consulting Service, s.r.o. stali výhradním distributorem programu QuickField™ pro území České a Slovenské republiky, jsme rozšířili webovou prezentaci programu v češtině. Nově jsme mj. uveřejnili sérii článků od autora ing. Jiřího Růžičky, který představil program QuickField™ na stránkách časopisu Elektro. Více na webové stránce programu www.quickfield.eu. Pokud jste zde stále nějaké informace nenalezli, napište nám…
02.10.2012
Tepelná vodivost stavebních materiálů je jednou ze základních vlastností ovlivňujících celkovou energetickou náročnost staveb. Proto bychom měli tyto hodnoty dobře znát a správně je ve výpočtech užívat. Tepelná vodivost je uváděná v normě ČSN 73 0540-3, pro nehomogenní materiály, tedy pro různá zdiva, v příloze C, v tabulce C1. Norma však nemůže dostatečně rychle reagovat na vývoj nových výrobků a zdících postupů a proto se obvykle používají hodnoty uváděné výrobci, popřípadě hodnoty uváděné v různých knihovnách výpočtových programů. A právě z takto získaných údajů mohou při nepozornosti a absenci kontroly vznikat nepřesnosti, které se pak při vyhodnocování energetické náročnosti mohou jevit jako závažné a mohou ve svých důsledcích vést po prohraném soudním řízení škodám způsobených stavebním inženýrům formou pokut či náhrad za odebranou státní dotaci nebo za nesplnění požadovaných parametrů stavby. Při vědomí této skutečnosti jsme pro vlastní potřebu provedli rešerši hodnot tepelných vodivostí publikovaných na internetu, ve firemních katalozích a ve výpočtových programech v knihovnách. Zjistili jsme velmi zajímavé rozdíly a o této skutečnosti informovali vydavatele výpočtových programů. Jako soudní znalec jsem nucen konstatovat, že pokud se na mě kdokoliv obrátí ve věci posouzení výpočtů potřeb energií, jsem nucen vždy vycházet z hodnot uváděných v certifikaci výrobku a nikoliv z hodnot uváděných ve výpočtových programech. V této souvislosti je ještě vhodné upozornit na to, že pro porovnání výrobků se musí v českém právním systému vycházet z výpočtových tepelných vodivostí, tedy materiálových charakteristik, které berou v potaz možné výrobní odchylky, možnou skutečnou vlhkost stavebního materiálu a další vlivy. Z tohto pohledu je zajímavé sledovat vzájemnou řevnivost dvou výrobců cihelných tvarovek, kdy se jeden druhému snaží přiblížit tím, že uvádí součinitel prostupu tepla za suchého stavu a s tepelně izolační omítkou. Druhý pochopitelně chce prokázat lepší tepelně izolační vlastnosti a proto postupně přechází také k uvádění parametrů zdiva s dodatečnou tepelnou izolací omítkami a ve zcela suchém stavu. Nyní však ke konkrétní situaci. V tabulce jsou uvedena vybraná zdiva, jejich hodnoty dle informací na internetových stránkách a hodnoty, které jsou uvedeny v knihovnách dvou nejčastěji v ČR užívaných výpočtových programech. Bohužel do tohoto textu nelze vkládat tabulky. Proto po rozkliknutí je tabulka v lepším rozlišení viditelná vedle textu a dále je zde uvedena formou textového záznamu.
ing. Roman Šubrt
1. 10. 2012
S účinností od 24. 9. 2012 jsme se stali řádnými členy zájmového sdrožení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO). SRVO je otevřeno pro provozovatele, správce, projektanty, dodavatele a další zájemce z oblasti veřejného osvětlení, dále sdružuje významné odborníky a pedagogy z České a Slovenské republiky. Členská základna se dvakrát ročně schází na Technických seminářích, pořádaných v různých místech republiky či v blízkém zahraničí. Zde se členové SRVO blíže seznamjí se zkušenostmi z regionů, vyslechnou řadu odborných referátů a navazují užší kontakty mezi lidmi, zabývajícími se problematikou veřejného osvětlování. Společnost vydává svůj interní občasník – Zpravodaj SRVO, který je slouží i jako sborník prednášek z Technických seminářů. Zde získané cenné informace budeme dále aplikovat při zpracovávání pasportů veřejného osvětlení a energetických auditů či posudků veřejného osvětlení.
26. 9. 2012
V poslední době se na nás obrací mnozí klienti s dotazy, zda po nabytí účinnosti novely zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) a nové vyhlášky o Průkazech energetické náročnosti budovy budou stále platné již vystavené Průkazy? Odpověď je jednoznačná a lze ji nalézt přímo v novele citovaného zákona...
M. Škopek
24. 9. 2012
Poskytování podpor ve formě záruk a dotací na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL bylo z rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení v plném rozsahu ukončeno dnem 16. 7. 2012. V současné době není žádný dotační titul pro získání dotace na bydlení, resp. jeho úprav. Přesto objevení padělku údajného námi vystaveného stanoviska Poradenského a informačního střediska bylo pro nás překvapením…
P. Charvátová
21.09.2012
I přes veto prezidenta poslanci včera schválili novelu zákona, který zavádí povinnost vystavování Průkazů energetické náročnosti (PENB), tzv. štítků domů, které může vystavit energetický auditor, nově nazývaný energetický specialista. Průkazy námi vystavené v letošním roce však platí následujících 10 let. Průkazy si budou muset nechat vystavit všichni majitelé domů při jejich prodeji či pronájmu a dále do 1. července 2013 všichni majitelé domů s celkovou plochou větší jak 1500 m2.
ing. Roman Šubrt
3. 9. 2012
V letních měsících jsme prováděli pasporty, případně i energetické audity veřejného osvětlení v mnoha obcích naší republiky. Mimo standardní předem nasmlouvané výstupy jsme však zadavatelům (povětšinou přímo starostům) poskytli i spousty zjištěných dalších poznatků, s kterými vás seznámíme…
M. Škopek
27. 8. 2012
Setkání poradců EKIS … Jihlava, 18. a 19. 10. 2012
Letos v termínu 18. a 19. října se opět v Business hotelu Jihlava bude konat setkání konzultantů středisek EKIS. Mezi hlavní témata budou patřit zejména novinky v energetické legislativě související se zákonem o hospodaření energií. Podrobné informace budou e-mailem rozeslány všem střediskům v nadcházejících dnech. Těšíme se na setkání s Vámi – team Energy Consulting
20. 8. 2012
Při cestě za zpracováním pasportů veřejného osvětlení jsme v nejmenované obci narazili na instalované kompaktní zářivky do svítidel určených výhradně pro vysokotlaké výbojkové světelné zdroje. Překvapilo nás, že těmito úsporkami byla opatřena veškerá svítidla v obci, odhadem cca 50 kusů; ať již starší či úplně nová svítidla, všechna však udržovaná v čistotě.
M. Škopek
17. 8. 2012
S účinností od 17. 8. 2012 jsme se díky složení certifikační zkoušky kolegy Martina Škopka stali oficiálními členy mezinárodní asociace KNX. Získané teoretické i praktické zkušenosti budou využívány zejména při naší poradenské a znalecké činnosti. O KNX: KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětový STANDARD pro všechny aplikace řízení funkcí v domech a budovách, v rozsahu od řízení osvětlení a stínění, přes různé systémy zabezpečení, vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hlášení, kontrolu úniků vody, řízení spotřeby energie, inteligentní (smart) měření, stejně jako řízení různých domácích zařízení, audio/video a mnoha dalších. KNX je celosvětovou normou pro řízení domů a budov s jediným, na výrobcích nezávislým projekčním a programovacím nástrojem (ETS), s úplnou sadou podporovaných komunikačních médií (TP, PL, RF a IP), stejně jako s kompletní podporou konfiguračních režimů (systémový, snadný a automatický režim). KNX je odsouhlasen jako norma evropská CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) i jako norma mezinárodní (ISO/IEC 14543-3). Tato norma je založena na více než 22 let trvajících zkušenostech na trhu, včetně předchozích systémů EIB, EHS a BatiBUS. Přes 265 členských společností z celého světa a z různých aplikačních oblastí má téměř 7.000 KNX certifikovaných výrobkových skupin ve svých katalozích. KNX asociace má partnerství s více než 30.000 elektroinstalačními společnostmi ve více než 110 zemích. Více informací na http://knx.org/
13. 7. 2012
Energetické audity a pasporty veřejného osvětlení
Již delší dobu se specializujeme na zpracování energetických auditů veřejného osvětlení a souvisejících činností. Audity vypracováváme nejen na základě podkladů objednatele – tedy zejména pasportů veřejného osvětlení, revizních zpráv elektro atp., ale v případě jejich absence vycházíme z našeho důkladného místního šetření, doplněného o různá kontrolní měření. Samozřejmě nabízíme klientům i zpracování pasportizace veřejného osvětlení, příp. revizí aj. Klienty vždy seznámíme s aktuálním stavem veřejného osvětlení na základě zjištění z místního šetření, zhodnotíme s legislativními požadavky a poté nezávisle poradíme optimální řešení, s určením priorit (dle požadavků bezpečnosti, úspory energií, ekonomické návratnosti aj.). Nejsme napojeni na jakékoliv dodavatele jednotlivých komponent systémů veřejného osvětlení či elektřiny, a tudíž naše návrhy variantních řešení jsou vždy objektivní. Nezřídka se stává, že v rámci naší činnosti odhalíme různá „překvapení“, ať již např. neoprávněné (tzv. „černé“) odběry, či nesrovnalosti v účtování servisních úkonů atp. V průběhu procesu naší činnosti (en. audit, pasportizace…) s klienty vedeme průběžný dialog, tedy konzultujeme jednotlivé etapy, a proto nedochází k různým nedorozuměním v závěru naší práce. V případě zájmu o nabízené služby neváhejte využít našich bohatých praktických zkušeností a kontaktujte náš tým sestávající z energetických auditorů zapsaných v seznamu MPO i jmenovaných soudních znalců.
M. Škopek
1. 7. 2012
Při naší poradenské činnosti v rámci EKIS jsme se setkali i s všetečným dotazem na téma, co znamenají různé barevné obrazce umístěné na spodních či bočních částech svítidel veřejného osvětlení? Protože je nám tato problematika – pasportizace veřejného osvětlení – blízká, zapátrali jsme a získali pro klienta odpověď…
M. Škopek
22. 6. 2012
Na tiskové galakonferenci, která se konala 20. června v historických prostorech unikátní stavby staré čistírny odpadních vod v Praze z počátku 20. století, byli oznámeni vítězové všech 7 kategorií a my jako zástupci odborné poroty byli při tom. Až do půlnoci 30. září 2012 můžete i vy hlasovat o celkového vítěze na stránce http://www.energyglobe.com/voting/ E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí. Vyznamenává energeticky úsporné projekty tzn. projekty, které šetří energii, přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí.
12.06.2012
Pokud se chcete o oknech dozvědět více, tak doporučujeme koupit buď u nás knihu Okno, kterou jsme vydali, nebo o rok modernější verzi té samé knihy, kterou vydalo nakladatelství GRADA. Okno je velmi důležitou součástí obvodové konstrukce a jsou na něj kladeny vyšší nároky, než na stěnu, neboť od něj požadujeme stejné vlastnosti jako od stěny, navíc musí být průhledné a velmi často i pohyblivé tak, aby jím bylo možné větrat.
ing. Roman Šubrt
26. 5. 2012
Včera, tedy 25. května 2012, byla uvolněna nová verze programu QuickField™ s jubilejním označením 5.10. Mimo zakomponování průběžných oprav lze uvítat významná vylepšení. 1.) zmodernizovaný generátor sítě; Analýza konečných prvků je založená na diskretizaci prostoru do několika jednoduchých tvarů, v případě QuickFieldu s jedná o trojúhelníky. Přesnost výsledků vysoce závisí na hustotě sítě konečných prvků a její kvalitě. Navíc, v komplikovaných případech výpočet na neadekvátní síti nemusí konvergovat. Proto je generace sítě jedna z nedůležitějších operací v celé FEA aplikaci. QuickFiled Model Editor byl vždy k dispozici s velmi výkonným generátorem sítě. Ale občas, když byla geometrie hodně složitá, potřeboval generátor sítě mnoho manuálních úprav. Vylepšené algoritmy stavění sítě ve verzi 5.10 zajišťují automatickou generaci hladkých sítí včetně velmi komplikovaných případů, což tvoří náš produkt více silný a uživatelsky příjemný pro nové uživatele. 2.) Nové funkce možností importovat magnetickou permeabilitu z DC do DC nebo AC Magnetic problému, představené v dřívější verzi 5.8 a rozšířené v 5.9; Předchozí verze QuickFieldu obsahovala pouze zdánlivou nebo statickou magnetickou permeabilitu, která je definována jako poměr toku hustoty B a intenzity magnetického pole H. Je zde ale také diferenciální a inkrementální permeabilita, které reprezentují derivaci dB/dH nebo sklon magnetické křivky. Pro lineární magnetické materiály jsou zdánlivé a inkrementální permeability stejné. Ale pro studium střídavého magnetického pole, které zahrnuje saturaci magnetických materiálů probíhá rozsáhle stejnosměrné pole, v tomto případě je více přesné použít inkrementální permeabilitu. QuickField 5.10 nabízí možnost výběru potřebného typu permeability při provádění importu magnetického stavu z DC Magnetics do AC nebo DC Magnetics problémů. Představení inkrementální permeability rozšiřuje rozsah problémů které mohou využívat výhod z rychlé kombinace DC – AC magnetické analýzy namísto časově náročné a složité Transient Elektromagnetic simulace.
M. Škopek
10. 5. 2012
Při konzultacích se zástupci obcí ohledně veřejného osvětlení – typicky při zpracovávání pasportů veřejného osvětelní, energetických auditů pro různé dotace či různých studií, se často setkáváme s tím, že představitelé obcí nemají informace o tom, co u nich svítí, jaké typy světelných zdrojů používají a jak zde lze ušetřit.
M. Škopek
10. 5. 2012
Vzhledem k narůstajícím požadavkům našich klientů na měření kvality elektrické energie s certifikovanými výstupy, ať již při naší auditorské, expertní či znalecké činnosti, jsme se odhodlali k rozšíření našeho měřícího vybavení. K současnému analyzátoru VEGA 76, fy HT Italia jsme pořídili nový, modernější, analyzátor kvality elektrické energie C.A 8335 Qualistar Plus. Tento přístroj od francouzké společnost Chauvin Arnoux se liší od našeho původního mnoha významnými funkcemi, kdy jednou z nejvýznamnějších je posun analyzátoru ze třídy přesnosti B do třídy A (tedy 0,1 %). Tato změna povyšuje přístroj z analyzátoru pro informativní měření na analyzátor se kterým lze provádět přesná měření, která budou respektována dodavatelem el. energie v případě sporu, neboť data naměřená analyzátorem spadajícím do třídy B dodavatel elektrické energie uznat nemusí. Napětí i proud se nyní měří na čtyřech kanálech; napětí a proud nulového vodiče je tedy měřen přímo, zatím co u předchozího modelu byl dopočítáván. S přístrojem lze pracovat v jedním z pracovních režimů: • Základní režim měření TRMS I a U (AC+DC) až do 6500 A / 2000 V • Režim harmonické analýzy až do 50-té harmonické • Režim výkonové analýzy s meřením činného, zdánlivého a jalového výkonu, energie a cos φ • Režim sledování přechodových dějů • Režim záznamu na dlouhodobé sledování zvolených parametrů sítě • Režim ALARM hlášení poruchy, při překročení nastavených mezních hodnot Analyzátory v naší společnosti nalezly již mnohá uplatnění, zejména při ověřování energetické náročnosti auditovaných spotřebičů a technologií, při posuzování zpětných (rušivých) vlivů na elektrizační soustavu, při vylaďování kompenzačních systémů (například u fotovoltaických elektráren), při analýze přechodných dějů (např. při rozvěcování svítidel osvětlovacích soustav veřejného osvětlení) a mnohých dalších aplikacích. Bližší informace o možnostech přístroje lze nalézt na jeho stránkách: http://www.chauvin-arnoux.com/qualistar/eng/default_eng.aspx
M. Škopek
02.04.2012
Stále častěji se setkáváme s propagací tzv. kosmických technologií či různých reflexních vrstev. Jak to funguje v praxi jsme si simulovali několika výpočetními programy a výsledek je překvapivý. Reflexní vrstva má vliv při ochraně úniku tepla z domu pouze v tom případě, kdy je v konstrukci minimální nebo žádná tepelná izolace. Má však vliv na zamezení úniků tepla prouděním vzduchu, neboť většina podkroví nemá žádnou vzduchotěsnou vrstvu, která by zamezovala průniku chladného vnějšího vzduchu pod tepelnou izolaci, nebo dokonce až do interiéru budovy.
ing. Roman Šubrt
27. 3. 2012
Opět byli naši zástupci (M. Škopek a R. Šubrt) přizvání energetickou společností E.ON do odborné poroty letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Porotu tvoří každoročně mezinárodní tým nezávislých odborníků z řad expertů na problematiku energetiky, hospodárného využívání energií, energetického poradenství atd. E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí; vyznamenává energeticky úsporné projekty tzn. projekty, které šetří energii, přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí.
12. 2. 2012
Jako již každoročně jsme byli zařazeni do sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konzultační střediska mají zastoupení ve všech krajích ČR. Všechna střediska jsou otevřena pro veřejnost každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Termín návštěvy doporučujeme domluvit předem, lze sjednat i jiný individulání. Vedle osobních konzultací poskytují EKIS také telefonické konzultace a zejména konzultace prostřednictvím internetové poradny i-EKIS. Odborné dotazy střediskům neposílejte emailem, ale výhradně prostřednictvím on-line formuláře poradny i-EKIS.
26.01.2012
CEEERES 2012
V rámci konference CEEERES 2012 proběhne dne 17. února v Praze další seminář na téma Pasivní domy. Seminář je určen pro laickou i odbornou veřejnost a je bezplatný. Místo konání - Pražské výstaviště v Holešovicích, kde Přední odborníci budou probírat aktuální témata - Pasivní domy jako součást standardu bydlení, Větrání a rekuperace v pasivních domech – Otevřete si virtuální okna a v neposlední řadě i Blower door test, aneb kudy mi do domu fouká. Motto semináře je: Směrnice Evropské unie nařizuje členským zemím, aby veškerá výstavba po roce 2020 byla realizována v pasivním standardu. Proto je potřeba šířit relevantní informace o pasivních domech, které umožňují levnější a kvalitnější bydlení, než je možné v obvyklé výstavbě. Pro více informací a registraci na seminář nás kontaktujte na telefonu 774 400 922 a 386 351 778, nebo na emailové adrese info@e-c.cz.
Ing. Roman Šubrt
04.12.2011
Pasivní dům nebo „normální“?
To je otázka, která dnes trápí mnoho lidí. Je to však jednoduché. Pokud si pořizujeme auto, tak se zajímáme jakou má spotřebu na 100 km. A často při našem výběru hraje roli 0,1 litr benzínu na 100 km i přes to, že s autem najezdíme obvykle maximálně 200 000 km. To je za celá provoz auta 200 litrů benzínu navíc. V energii to představuje cca 11 kWh/litr, tedy celkem 2200 kWh. Normální současný rodinný dům o velikosti 200 m2 má měrnou potřebu tepla na vytápění cca 80 kWh/m2, celkem tedy roční potřeba energie je 16 000 kWh. Nízkoenergetický dům s měrnou potřebou tepla na vytápění 50 kWh/m2 ročně potřebuje 10 000 kWh. Pasivní dům pak při 20 kWh/m2 ročně potřebuje pouze 4 000 kWh. Úspora proti normálnímu domu je tedy 12 000 kWh za rok! Přitom rodinný dům se nepořizuje tak jako auto na 5 – 10 let, ale na 30 až 50 let, často v rodině zůstává mnohem déle. Pasivní rodinný dům je obvykle o něco dražší, než „normální – často se však rozdíl v ceně projeví pouze v tom, že se za projekt zaplatí více peněz. S kvalitním projektem je pak možné stavět levněji a kvalitněji. V případě zájmu se můžete s žádostí o projekt pasivního domu obrátit i na nás – vlastníme certifikát Passivhaus institutu z Darmstadtu.
ing. Roman Šubrt
03.12.2011
Pasivní domy
Projektování pasivních domů je poměrně složitá záležitost. Pasivní domy však mohou vypadat i velmi elegantně, nejsou to pouze nevzhledné krabice tak, jak je známe z počátků. Za projektem musí být architektonický nápad a pak lze ve spolupráci s odborníky naprojektovat krásný pasivní dům. 29. listopadu představila firma Isover spolu s Centrem pasivného domu katalog energeticky úsporných domů. Že domy lze hezky nejen naprojektovat, ale i nakreslit je patrné na fotografii. Mimochodem – patříme k prvním v ČR, kteří mají certifikát na projektování vystavený Passivhaus institutem v Darmstadtu (viz: www.passivhausplaner.eu)
Ing. Roman Šubrt
01.07.2011
Od května 2011 jsou přijímány žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie – výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) a realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Příjem těchto žádostí je možný do 19. srpna 2011. Výzva se týká individuálních projektů, jejichž celkové náklady nepřekročí 50 milionů eur vč. DPH. Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena na 1 miliardu Kč.
27.05.2011
Program Panel
Dnem 27. 5. 2011 je ukončen příjem žádostí programu Nový Panel. Důvodem ukončení je vyčerpání limitu finančních prostředků stanovených schváleným rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011. ČMZRB přijímá dále bez omezení žádosti o poskytnutí záruky. Jedná se o zvýhodněnou záruku za úvěr ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. Výhodou této záruky je usnadnění přístupu k bankovním úvěrům - převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Úplné informace k programu Nový Panel: http://www.cmzrb.cz/ http://www.sfrb.cz/
Ing. Pavlína Charvátová
08.12.2010
je název nové knihy vydané Energy Consulting Service. Autoři jsou Roman Šubrt, Zdeněk Petrtyl a Martin Škopek. Kniha je určena investorům z řad obyvatel i firem, projektantům, stavebním dozorům a všem, kteří se zabývají koupí otvorových výplní. Přehlednou formou informuje o tom, jaké vlastnosti je při výběru okna nutné posoudit a pak se podle nich vybrat takové okno, které kupujícímu bude sloužit mnoho let. Kniha obsahuje souhrn běžných požadavků na technické vlastnosti otvorových výplní ze dřeva a plastu při jejich použití v obytné výstavbě. Okna jsou v současnosti z hlediska tepelných izolací i z hlediska konstrukčního řešení jedním z nejvíce problematických míst novostaveb. Situaci zhoršuje i množství norem upravujících požadavky na otvorové výplně. Přitom však neexistuje norma, která by uváděla požadavky na zabudování okna či požadavky na okno zabudované do konstrukce. Zkušební metody tak nezkoušejí okno v reálu, ale vždy v nějaké konkrétní situaci. Ve výrobě otvorových výplní je velká konkurence, která tlačí ceny dolu, bohužel však není vyžadována kvalita výrobků a tak se snižování cen děje na úkor kvality. Doporučená cena knihy je 179 Kč. Knihu je možné objednat ZDE
Roman Šubrt
16.06.2011
I když se to může zdát někomu jako nesmysl, kvalita vnitřního vzduchu je pro člověka, trávícího většinu svého času v objektech, velice důležitá. Problémy s kvalitou vnitřního vzduchu se začaly vyskytovat od roku 1973, v době energetické krize, kdy se začala snižovat propustnost vzduchu obvodovým pláštěm budovy, aby se snížily ztráty větráním. Jednou z dalších příčin byla také změna způsobu vytápění. Ve vesnických domech se převážně používalo lokální vytápění (např. kachlová kamna na pevná paliva, pec apod.), která měla silný tah a zajišťovala tak dostatečnou výměnu vzduchu v interiéru. Dnes se tato zařízení nahrazují jinými topidly. Topidla jsou co nejvíce úsporná a nemají tudíž takový tah.
Ing. Iva Wohlschlagerová
16.05.2011
Od dubna 2011 je obnoven příjem žádostí v dotačním programu Nový Panel, kde mohou majitelé panelových domů získat až několikamiliónovou dotaci. Program slouží jako státní podpora provádění komplexních oprav, modernizace a zateplení starších bytů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení užitné hodnoty domů a výrazně prodlouží jejich životnost. Energy Consulting je poradenským a informačním střediskem pro tento program. Provádíme konzultační činnost, zpracováváme podklady potřebné pro vydání kladného stanoviska k žádosti o poskytnutí podpory (PIS). Zároveň tato stanoviska vydáváme.
16.05.2011
Dne 9. června se koná seminář o pasivních domech. Seminář je bezplatný a je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Seminář se bude konat v jednacím sále zastupitelstva na Krajském úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice). Motto semináře je: Směrnice Evropské unie nařizuje členským zemím, aby veškerá výstavba po roce 2020 byla realizována v pasivním standardu. Proto je potřeba šířit relevantní informace o pasivních domech, které umožňují levnější a kvalitnější bydlení, než je možné v obvyklé výstavbě. Seminář je akreditován jedním kreditním bodem v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Pro více informací a registraci na seminář nás kontaktujte na telefonu 774 400 922 a 386 351 778, nebo na emailové adrese info@e-c.cz.
11.05.2011
SEMINÁŘ O PASIVNÍCH DOMECH
Dne 18. května se koná seminář o pasivních domech. Seminář je bezplatný a je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Seminář se bude konat v kongresovém centru Kolonáda, Náměstí T.G. Masaryka 433/II, v Poděbradech. Motto semináře je: Směrnice Evropské unie nařizuje členským zemím, aby veškerá výstavba po roce 2020 byla realizována v pasivním standardu. Proto je potřeba šířit relevantní informace o pasivních domech, které umožňují levnější a kvalitnější bydlení, než je možné v obvyklé výstavbě. Pro více informací a registraci na seminář nás kontaktujte na telefonu 774 400 922 a 386 351 778, nebo na emailové adrese info@e-c.cz.
11.05.2011
Nová legislativa štítkování elektrospotřebičů
Ještě v roce 2011 mohou zákazníci v obchodech vidět dva tipy štítků (starý a nový), ale od roku 2012 musí mít každý elektrospotřebič štítek podle nové aktualizované vyhlášky. V dnešní době musí mít každý domácí elektrospotřebič štítek energetické náročnosti provozu. Evropská komise schválila směrnici 2003/66/EC týkající se štítkování domácích elektrospotřebičů v červnu roku 2003. Česká Republika zavedla vyhlášku 442/2004 Sb. v srpnu roku 2004 a nahradila tak starou vyhlášku 215/2001 Sb. V prosinci roku 2010 vyšla v platnost nová vyhláška týkající se štítkování elektrospotřebičů. Takto musí být označeny tyto elektrospotřebiče: automatické pračky, bubnové sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, myčky nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače vody, zdroje světla, předřadníky k zářivkám a klimatizační jednotky. Nejzákladnějším údajem na štítku je spotřeba elektrické energie za jednotku provozu. Např. u chladniček je to 24 hodin, u praček jeden prací cyklus. Nemění se pouze grafická stránka ale i způsob zařazování do jednotlivých tříd energetické náročnosti. Informace jsou vyjádřeny v piktogramech a jsou jazykově neutrální. Hlavním cílem nové vyhlášky je rozšíření třídy „A“. Chladničky a mrazničky již nesmí mít na současném trhu označení třídy „B“, ale pouze třídu „A“. Dlouhou dobu výrobci používali hodnocení A+, A++ a A+++. Teprve podle nové vyhlášky jsou tyto třídy oficiálně součástí štítků a spotřebitel, tak může porovnat rozdíl mezi A+ a např. A++. Důležitá informace pro zákazníky je ta, že inzerce, kde je uvedena cena, musí mít uvedenou třídu energetické náročnosti.
Václav Beneš, DiS.
03.05.2011
Energy Consulting Service, s.r.o. je od roku 2010 členem Centra pasivního domu a zároveň jedním ze čtyř partnerů Sítě center pasivního domu. Síť center pasivního domu je projektem podpořeným z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a klade si za cíl šířit osvětu, poradenství a vzdělávání v oblasti úspor energie a jejího efektivního využívání v budovách se zaměřením na pasivní domy.
03.05.2011
Našim klientům a zájemcům o poradenství nyní nově nabízíme možnost odborně zkontrolovat projektovou dokumentaci z hlediska tepelných mostů k jejich domu. Kontrolou projektové dokumentace je možné získat objektivní pohled odborníka z oblasti stavebnictví a úspor energií (mj. energetický auditor a souní znalec) a tím se přiblížit úspornější stavbě či předejít případným chybám nebo nedostatkům ve výstavbě domu. Tuto službu nabízíme v rámci projektu Sítě center pasivního domu po dobu jednoho měsíce zcela zdarma. Po uplynutí této doby bude symbolicky zpoplatněna. Konzultace může být provedena osobně i elektronicky v rozsahu jedné hodiny. V případě vašeho zájmu tuto službu využít, nás prosím kontaktujte a objednávejte se na telefonním čísle 386 351 778 nebo 774 400 922 či emailem na info@e-c.cz.
22.03.2011
Konference CEEERES - Středoevropská konference o úsporách energií, obnovitelných zdrojích i možnostech financování ekologických opatření
Již tradiční konference CEEERES, která proběhla na Pražském výstavišti v Holešovicích ve dnech 17. 2. až 19. 2. 2011 v rámci výstavy Pragointerier new design byla tentokrát ve znamení otvorových výplní, pasivních domů a trendech ve stavebních materiálech. Na desítky zúčastněných mělo možnost z úst předních českých odborníků vyslechnout přednášky o požadavcích na otvorové výplně, o tom jak správně vybírat okna, o tepelných mostech, o výstavbě pasivních a nízkoenergetických domů a také o dotační politice České republiky v oblasti úspor energií a revitalizaci panelových domů. Protože v současné době je téma volby vhodných oken velmi aktuální a diskutované, měl největší úspěch u posluchačů blok přednášek právě o otvorových výplních. Speciálními hosty konference byli zástupci Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu rozvoje bydlení – Mgr. Barbora Nelibová a JUDr. Jan Wagner. Paní Mgr. Nelibová se svým příspěvkem věnovala dotačním titulům Ministerstva životního prostředí, které podporují obnovitelné zdroje energie. Informovala tak posluchače o Operačním programu Životní prostředí a také pozastaveném programu pro bytové a rodinné domy Zelená úsporám. Pan JUDr. Wagner hovořil o záměrech v programu Nový panel. Konference CEEERES 11 je pořádána od roku 2002 a jejím odborným garantem je občanské sdružení Energy Consulting, o.s. a organizačním garantem společnost AZ Promo s.r.o. Všechny tři dny konference byly také akreditovány v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Konference určená jak odborníkům z řad ČKAIT, zástupcům stavebních firem, bytovým družstvům či společenstvím vlastníků jednotek, tak i laické veřejnosti zajímající se o úspory energií, rozhodně nevyčerpala všechna zajímavá a důležitá témata a i v příštích ročnících bude jistě pro účastníky přínosná. Některé přednášky budou zpřístupněny během března 2011 na www.e-c.cz v sekci Ke stažení. Pro detailnější informace nás kontaktujte na telefonním čísle 386 351 778 či na emailové adrese petra.codlova@e-c.cz.
ing. Petra Codlová
22.03.2011
PASIVNÍ DOMY – SEMINÁŘE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE ZAJÍMAJÍ O VÝSTAVBU PASIVNÍCH DOMŮ
Na jaře 2011 pořádá Energy Consulting Service, s.r.o. jako jedno ze čtyř partnerských center projektu Sítě center pasivního domu semináře o pasivních domech. Semináře jsou bezplatné a jsou určeny pro laickou i odbornou veřejnost. Budou pořádány dne 23. 3. 2011 v Táboře (Úřad práce – Husovo náměstí 2938) a dne 19. 4. 2011 v Plzni (Krajský úřad v Plzni – Škroupova 18). Oba semináře jsou akreditovány jedním kreditním bodem v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Semináře povede Ing. Šubrt, který posluchače seznámí s problematikou tepelných mostů, které jsou pro pasivní domy jedním ze stěžejních problémů. Ve svém příspěvku se bude věnovat i termoviznímu měření a různým způsobům výpočtu energetické náročnosti budovy. Ing.Arch. Josef Smola bude hovořit o architektuře pasivních domů. Mgr. Stanislav Paleček se bude věnovat ve své části semináře především problematice vzduchotěsnosti domů. Tento relativně nový problém většiny novostaveb způsobuje nejen nadměrné úniky tepla, ale i plísně a hnilobu dřevěných konstrukcí domů. Mottem našich seminářů je: Směrnice Evropské unie nařizuje členským zemím, aby veškerá výstavba po roce 2020 byla realizována v pasivním standardu. Proto je potřeba šířit relevantní informace o pasivních domech, které umožňují levnější a kvalitnější bydlení, než je možné v obvyklé výstavbě. Pro více informací a registraci na seminář nás kontaktujte na telefonu 734 449 908 a 386 351 778, nebo na emailové adrese petra.codlova@e-c.cz.
ing. Petra Codlová
21.12.2010
Den otevřených dveří v poradenském centru Energy Consulting
Všechny naše příznivce si dovolujeme pozvat ve středu 2. 2. 2011 na den otevřených dveří v našem poradenském centru Energy Consulting. Den otevřených dveří se koná u příležitosti vydání publikace OKNO – klíčová součást staveb, kterou na konci roku 2010 vydala firma Energy Consulting Service, s.r.o. a napsal ji kolektiv našich pracovníků, kteří se řadí k předním odborníkům v oblasti otvorových výplní a tepelných izolací. Po welcome drinku v 10.00 bude krátké představení knihy a drobné občerstvení. Následovat bude diskuze nejen ke knize, ale i k tepelným mostům (Energy Consulting Service, s.r.o. vydalo KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, část 1 a připravuje se 2. díl), průkazům energetické náročnosti budov a dalším souvisejícím tématům. Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na emailu petra.codlova@e-c.cz či telefonním čísle 734 449 908 nebo na pevné lince 386 351 778.
Ing. Petra Codlová, project manager
16.11.2010
Program Zelená úsporám bude v únoru 2011 znovu otevřen
Program Zelená úsporám byl sice pozastaven, ale příslib jeho znovuotevření dává naději žadatelům, kteří nestihli svou žádost podat do náhlého přerušení programu dne 29. října 2010. Dle oficiálního vyjádření uvedeného na www.zelenausporam.cz bude přijímání žádostí obnoveno dne 1. února 2011. Nabízíme vám i nadále bezplatné poradenství k programu Zelená úsporám a také možnost v této době „klidu před bouří“ zpracování odborného posudku a veškeré dokumentace k žádosti o dotaci. Našim klientům vycházíme vstříc a do znovuotevření programu nabízíme zpracování odborného posudku rozložené na 2 části. První částí je předběžný posudek, který po uveřejnění zpřesněných podmínek a termínu otevření programu dopracujeme do podoby posudku odborného. Pro zákazníky z toho plyne výhoda, že posudek bude zpracován a odevzdán společně s žádostí o dotaci rychleji než pokud by čekali na nové otevření programu a pak teprve zadali zpracování dokumentace. Cena za posudek je také rozdělena do 2 plateb namísto jedné, jak tomu bylo doposud. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte ať již telefonicky na tel. 386 351 778 nebo 734 449 908 a nebo emailem na info@e-c.cz.
Ing. Petra Codlová - project manager
26.08.2010
Zelená úsporám – program pokračuje dál
Od 1. 9. 2009 jsme pomohli získat dotaci Zelená úsporám pro více než 200 panelových domů! Pro panelové domy bylo sice v pondělí 24. 8. 2010 přijímání žádostí o datace dočasně přerušeno, pro bytové a rodinné domy však program Zelená úsporám pokračuje beze změn. Dotaci můžete i nadále čerpat v oblasti zateplování, výměně a instalaci nízkoemisních a obnovitelných zdrojů, jako jsou kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy, a také na stavbu či rekonstrukci domů v pasivním energetickém standardu. Od počátku programu 1. 4. 2009 jsme pomohli získat dotaci pro bezmála 800 žadatelů v oblasti výměny a instalace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů do rodinných domů. V této oblasti je možné čerpat dotace v rozmezí 45 000 – 95 000 Kč na 1 rodinný dům (v závislosti na typu instalovaného zdroje). U bytových domů je možnost čerpat dotaci ve výši 15 000 – 35 000 Kč na bytovou jednotku. V několika posledních měsících podle našich zkušeností zájem o dotaci v této oblasti stoupá. Za dobu fungování programu Zelená úsporám jsme také vypracovávali posudky pro téměř 300 žadatelů o dotaci v oblasti úspor energií na vytápění v rodinných domech a pomohli jim tak dosáhnout na dotace, které se pohybují ve výši 650 – 2 200 Kč / m2 podlahové plochy domu. Pro získání nejnižší částky dotace přitom mnohdy stačí pouze realizovat zateplení půdy. Nejvyšší částka, kterou jsme pomohli žadatelům o dotaci ZÚ získat, byla přes 12 500 000 Kč. Jednalo se o celkové zateplení bytového domu. V této oblasti máme rovněž bohaté zkušenosti a pomohli jsme získat dotaci více než 100 žadatelům. V oblasti pasivních domů naše společnost právě zpracovává posudek k žádosti o celkovou dotaci 495 000 Kč, připravujeme pro tento typ dotace i jeden bytový dům. . I nadále můžete tedy využívat našich služeb při zpracovávání odborných posudků a dalších příloh k žádostem jak pro rodinné, tak bytové domy a také našich bezplatných poradenských služeb.
Ing. Petra Codlová - project manager
19.05.2010
Dotační bonus
Více jak 600 000 Kč jsme pomohli získat našim klientům prostřednictvím tzv. Dotačního bonusu. Tento bonus získá žadatel, který provede některou z níže uvedených kombinací. Dotační bonus je ve výši 20 000 Kč u rodinných domů a 50 000 Kč u bytových a panelových domů. Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření. A - úspory energie na vytápění + C.1 - výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla A - úspory energie na vytápění + C.3 - instalace solárně-termických kolektorů B - výstavby v pasivním energetickém standardu + C.3 - instalace solárně-termických kolektorů (neuplatňuje se u panelových domů) C.2 - instalace nízkoemisního zdroje na biomasu a účinných tepelných čerpadel + C.3 - instalace solárně-termických kolektorů
Ing. Karla Dobnerová – product manager Zelená úsporám
30.07.2010
V září roku 2010 budeme pořádat dva ze čtyř námi plánovaných bezplatných seminářů pro širokou veřejnost na téma pasivní domy. Registrujte se na telefonním čísle +420 734 449 908 nebo na emailové adrese petra.codlova@e-c.cz! Mottem seminářů je: Směrnice Evropské unie nařizuje členským zemím, aby veškerá výstavba po roce 2020 byla realizována v pasivním standardu. Proto je potřeba šířit relevantní informace o pasivních domech, které umožňují levnější a kvalitnější bydlení, než je možné v obvyklé výstavbě. Jeden z těchto seminářů se bude konat 22. 9. 2010 v Plzni a druhý tentýž den v Karlových Varech. Semináře povede Ing. Roman Šubrt a hostujícími lektory budou Ing. Zdeněk Zikán a Mgr. Stanislav Paleček.
Ing. Petra Codlová - project manager
19.05.2010
Zelená úsporám – solárně-termické kolektory
V této oblasti jsme do letošního dubna pomohli klientům získat více jak 10 000 000 Kč !!! Zpracovali jsme 141 kompletních žádostí pro získání této dotace, přičemž ze 75% převládaly žádosti na solárně-termické kolektory pro ohřev teplé vody. O dotaci mohou žádat majitelé rodinných, bytových i panelových domů pokud si pořizují solárně-termické kolektory, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologii a zároveň pokud jejich instalaci provádí firma zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů. Dotace u rodinných domů je ve výši 55 000 Kč při instalaci kolektorů pouze na přípravu teplé vody a ve výši 80 000 Kč při instalaci kolektorů na přípravu teplé vody a přitápění. Bytové a panelové domy mohou získat podporu 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku u kolektorů pouze na přípravu teplé vody, nebo 35 000 Kč na jednu bytovou jednotku u kolektorů na přípravu teplé vody a přitápění. V současné době je ještě možné získat dotaci na projekt a výpočty potřebné pro podání žádosti ve výši 5 až 15 000 Kč.
Ing. Karla Dobnerová – product manager Zelená úsporám
19.05.2010
Zelená úsporám – tepelná čerpadla
V této oblasti jsme do dubna letošního roku pomohli našim klientům získat téměř 5 000 000 Kč !!! Naše společnost doposud připravila 50 žádostí pro získání této dotace. Prostřednictví programu Zelená úsporám mohou majitelé rodinných, bytových i panelových domů získat dotaci jak na výměnu neekologického zdroje vytápění za účinná tepelná čerpadla tak i na instalaci těchto čerpadel. Jsou podporovány tři typy čerpadel: země-voda, voda-voda a vzduch-voda. Nejnižší částkou jsou vždy dotovány čerpadla typu vzduch-voda, jednak kvůli jejich horšímu topnému faktoru a také kvůli nižším pořizovacím nákladům. I čerpadla musí mít tzv. SVT kód a musí je namontovat firma zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů. U rodinných domů jsou čerpadla země-voda a voda-voda podporována částkou 75 000 Kč, čerpadla vzduch-voda částkou 50 000 Kč. Bytové a panelové domy mohou získat dotaci 20 000 Kč na jednu bytovou jednotku u čerpadel země-voda a voda-voda. Na čerpadla vzduch-voda je možné obdržet 15 000 Kč na jednu bytovou jednotku. V současné době je ještě možné získat dotaci na projekt a výpočty potřebné pro podání žádosti ve výši 15 000 Kč.
Ing. Karla Dobnerová – product manager Zelená úsporám
19.05.2010
Zelená úsporám – nízkoemisní zdroje na biomasu
V této oblasti jsme od počátku fungování Programu Zelená úsporám do dubna letošního roku pomohli klientům získat více jak 18 000 000 Kč !!! Připravili jsme přes 190 kompletních žádostí na získání této dotace. Rodinné, bytové i panelové domy mohou v této oblasti získat dotaci na výměnu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu či na instalaci těchto zdrojů. Za neekologické vytápění jsou považovány zdroje na uhlí, kapalná fosilní paliva nebo zdroje na elektřinu. Podmínkou však je, že nové zdroje budou zapsány v Seznamu výrobků a technologii a jejich instalaci provede firma zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů. Dotace je ve formě fixní částky. U rodinných domů je možné získat částku 95 000 Kč a to při montáži zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Pokud se instaluje zdroj vytápění s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o min. požadovaném měrném objemu 50l/kW topného výkonu zdroje, dotace je ve výši 80 000 Kč. Nejmenší částkou jsou podporovány zdroje vytápění s ruční dodávkou paliva, bez akumulační nádrže, kde je dotace 50 000 Kč. Zároveň tyto naposled zmiňované zdroje nemohou být instalovány do novostaveb. U bytových a panelových domů se nerozlišuje výše dotace podle typu zdroje na vytápění. Dotace je vždy 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku. V současné době je ještě možné získat dotaci na projekt a výpočty potřebné pro podání žádosti ve výši 15 000 Kč.
Ing. Karla Dobnerová – product manager Zelená úsporám
28.04.2010
V rámci programu Zelená úsporám je dotována i výstavba pasivních domů. Výše dotace je na stavební část u rodinných domů 250 000 Kč a u bytových domů 150 000 Kč/byt. Zatím jsme připravovali podklady pro získání dotací na 4 rodinné domy a připravujeme dokonce i jeden bytový dům. Je nutné upozornit na to, že uvedené částky se vztahují pouze na stavební část, dále je pak možné žádat o dotace na obnovitelné zdroje (solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na dřevo… a pochopitelně i o dotační bonus. Pasivní dům musí splňovat požadavky podle našich technických normalizačních informací (obdoba norem) TNI 73 0329 a nebo TNI 73 0330. V těchto dokumentech je přesně stanoveno, jak se dům hodnotí a jaké jsou přípustné parametry tak, aby byl dům pasivní. Hodnocení pasivního domu je poměrně náročné, neboť je například potřeba pro každé okno samostatně spočítat součinitel prostupu tepla a jeho zastínění. Důležité je také správně kvantifikovat tepelné mosty a tepelné vazby. Těch se na každém domě vyskytuje vždy 10 až 20, takže jde o poměrně značné množství výpočtů.
Ing. Roman Šubrt
28.04.2010
Na zateplení rodinného či bytového domu je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám. V zásadě je možné požádat o dotaci na částečné zateplení a nebo komplexní zateplení. Zatím jsme připravili podklady pro podání žádosti o dotaci na zateplení 118 majitelům rodinných domků. Žádostí o zateplení bytových a panelových domů jsme doposud připravili 261. Jako perličku lzte zmínit bytový dům - nešlo o panelový dům! Kde jsme podávali žádost o dotace ve výši 12 560 000 Kč. Tato dotace byla žádána na částečné zateplení objektu, kdy měnili okna a částečně objekt zateplovali.
Ing. Roman Šubrt
10.12.2009
Připravili jsme pro vás technický popis požadavků na okna. Text má 30 stránek a snažili jsme se v něm postihnout problematiku oken komplexně a tak, jak jsme to zatím nikde neviděli zpracované. Problematika oken a balkonů – otvorových výplní – je velice rozsáhlá a obsahuje mnoho požadavků. Proto vznikla příručka „Technické podmínky pro koupi a montáž oken“, která se snaží jednoduchou, ale vše obsahující formou popsat požadavky na okna tak, aby i méně znalý technik mohl vůči dodavateli uplatňovat svoje požadavky. V článku je úvodní text této příručky, která je k dispozici ke stažení na tomto webu.
ing. Roman Šubrt
22.10.2009
Jde o neopakovatelnou příležitost, jak získat peníze na údržbu domů. Není totiž otázkou jestli zateplovat, ale pouze kdy. Jedná se vlastně o údržbové práce, které když nebudou provedeny tak dům dopadne tak, jako mnoho rozvalin starších domů. Proto se přípravě podkladů pro žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám i z programu Nový panel intenzivně věnujeme. V poslední době se množí dotazy, jak je to s těmito dotacemi a jak to je s kombinací této dotace s programem Nový panel, který se vztahuje nejen na panelové domy, ale na bytové domy vůbec. V následujícím textu jsou informace pro základní orientaci v dané problematice. Vždy je však nejlepší nás navštívit a vše řešit osobně (pro majitele rodinných domů je nejlépe objednat se v sekretariátu na tel. 386 251 778) a nebo rovnou poslat objednávku na zjištění potenciálních možností dotací (toto je ideální řešení pro spolumajitele bytových a panelových domů.
Roman Šubrt
20.11.2008
Panelové domy šetří
V Energy Consulting zpracováváme energetické audity pro panelové domy již velmi dlouho a proto jsme se rozhodli zjistit, jak se projevilo jejich zpracování a následné stavební úpravy na celkové spotřebě tepla na vytápění. Za základ jsme vzali rok 2002 a rok sledování 2007. U námi sledovaných domů (výběr asi 30 paneláků z těch stovek, kde jsme energetický audit zpracovávali) jsme zjistili úspory od cca 4% (zateplení doposud neprovedli) až po úsporu 67 % !!! Největší procento domů mělo úspory v rozmezí 35 až 55 %, přičemž nižší úspory byly pochopitelně tam, kde se z nějakého důvodu nepřistoupilo ke komplexnímu zateplení, kde například nevyměnili okna ve všech bytech, nezateplili nově provedenou střechu apod. Vedle úspor energií zateplení odstraňuje problémy se skrytými plísněmi, zlepšuje pohodu v bytě a výrazně zlepšuje vzhled a tím i cenu nemovitosti. Těší nás, že jsme v minulosti mohli pomoci stovkám domů k dotacím na zeteplení a tím i k úspoře peněz a energií. Zjistili jsme také zajímavý paradox, a sice že po zateplení dojde k dramatickému snížení spotřeby tepla na vytápění, během jednoho až dvou následujících let však dojde k mírnému zvýšení spotřeby tepla na úroveň, kde se ustálí. Pátrali jsme po důvodech a byl jednoduchý. Lidé zjistili, že za teplo téměř nic neplatí a proto si začaly vytápět na vyšší teplotu. Už tedy víme, proč úspora 80 % tepla po 2 letech stoupne na úsporu tepla 60-65 %.
Ing. Roman Šubrt
31.08.2008
Pomáháme zajišťovat dotace z OPŽP – letos 45 mil. Kč
Pomáháme zajišťovat dotace různým subjektům od škol přes obecní úřady, výrobní firmy až po fyzické osoby či obyvatele paneláků (byt. družstva, SVJ...). Letos jsme mimo jiné spolupracovali s 5 subjekty, které se rozhodly požádat o dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Celkově šlo o stavební práce za více jak 52 mil. Kč. Uznatelné náklady, tedy náklady související s úsporami energií byly téměř 50 mil. Kč. Těchto 5 organizací má na tyto projekty přislíbeny dotace v celkové výši 44 917 000 Kč. Jak je to možné a jak to bude dál? Na zateplování škol, obecních úřadů a dalších objektů ve vlastnictví obcí i na výměnu zdrojů energie za ekologičtější je možné získat dotace z OPŽP. Z tohoto programu je možné získávat i další dotace stejně jako z jiných zdrojů, vždy je nutné sledovat, na co jsou dotace vypsány, jaké jsou přesně podmínky a tomu podřídit projekt a přípravu žádosti. Pochopitelnou podmínkou jsou správné Energetické audity a další energetické podklady, které vyhlašovatel požaduje. Očekává se, že do dalších výzev bude ještě více přihlášených než do minulých a proto postupně připravujeme podklady pro dotace. Jde jak o projektování zateplení a výměny zdrojů vytápění, tak i o Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budovy. V současné době již zpracováváme podklady pro dotace pro dalších 5 subjektů.
Ing. Roman Šubrt
25.07.2008
Katalog tepelných mostů 1 – Běžné detaily
V září 2008 vyšel Katalog tepelných mostů 1 – Běžné detaily autorů Romana Šubrta, Pavlíny Zvánovcové a Martina Škopka. Jde o první katalog tepelných mostů publikovaný v ČR, který tématicky navazuje na již vyprodanou a koncepčně zastaralou knihu Stavební detaily – Tepelné mosty autorů Romana Šubrta a Michala Volfa vydanou v několika vydáních nakladatelstvím GRADA. Vydavatelem Katalogu je Energy Consulting. V úvodu knihy jsou okrajově uvedeny teoretické souvislosti a přehledně shrnuty základní požadavky norem na tepelnou ochranu budov. Následuje těžiště publikace, které spočívá v kvantifikaci tepelných mostů u různých konstrukčních systémů i rozdílného materiálového provedení. V knize je zpracováno celkem 87 běžných stavebních detailů v téměř 1000 variantách. U každého detailu je ilustrativní obrázek detailu s kótami, ilustrativní obrázek teplotního pole a tabulka základních vyčíslených parametrů všech variant tepelných mostů daného detailu, tedy lineární činitel prostupu tepla, poměrný teplotní faktor a další hodnoty za jasně definovaných okrajových podmínek. Formát publikace je B5, rozsah 240 stran, brožovaná vazba, náklad 5000 výtisků, vydání IX/2008, doporučená prodejní cena 320,- Kč vč. DPH. Jednotlivé detaily s kvantifikací tepelných mostů budou postupně zveřejňovány na www.tepelnymost.cz, kde budou k dispozici i ve formátu CAD. Knihu je možné objednat na ZDE
Ing. Roman Šubrt
18.04.2008
Důvod je jednoduchý. Již platící vyhláška o dokumentaci staveb má v příloze 1 uvedeno, že součástí projektové dokumentace je i Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Ten je zakotven ve vyhlášce 148/2007 Sb. a dosud nebyl vyžadován, protože žádné osoby nebyly zapsány ve zvláštním seznamu na ministerstvu průmyslu a obchodu. To se však změní a od 1.1. 2009 budou stavební úřady tento doklad požadovat.
ing. Roman Šubrt
12.03.2008
V letošním roce pořádáme odbornou exkurzi na stavbu pasivní školy do velmi vzdálené oblasti - do Kargyaku, což je vesnice v Himalájích v Indii, ovšem v místě, kde převládá tibetská kultura. Vítáme každého, kdo se k nám chce připojit. Vítáme i každého, kdo se sice nepřipojí, ale bude se podílet sponzorsky na této stavbě a nebo na vzdělávání místních dětí formou Adopce SURYA. Více také na stránkách http://www.suryaschool.org/.
03.03.2008
Sborník z konference CEEERES 08
Na těchto stránkách v sekci "KE STAŽENÍ" jsou uveřejněny příspěvky z přednášek na konferenci CEEERES 08 od těch autorů, kteří nám jejich zveřejnění povolili. K dispozici jsou tyto přednášky: Ing. Iveta Jiroutová - Požadavky na okna, jak vybírat; Ing. Josef Peliš, CSc. - Základní prvky a vlastnosti celoobvodového kování ROTO NT; Ing. Robert Mikeš - Provádění ETICS dle ČSN 732901 povrchové vrstvy; Ing. Zdeněk Kobza - Lepení desek z minerální plsti a příprava podkladu; Ing. Jan Dvořák - Mechanické upevnění ETICS, poruchy a jejich příčiny; Ing. Roman Šubrt - Infrakamera a tepelné mosty; Ing. Tomáš Straka, Ph.D. - Aplikace kondenzační techniky na panelové domy a energetický monitoring tepelného zdroje; Ing. Jan Soukup - Rekuperace tepla.
ing. Roman Šubrt
30.01.2008
Nové vydání Tepelné otázky v otázkách a odpovědích
Zájemcům o publikaci Tepelné otázky v otázkách a odpovědích oznamujeme, že nakladatelství BEN vydalo druhé vydání této knížky. Kniha je doplněna o některé kapitoly a zejména je v ní seznam všech otázek. Zájemci si ji mohou objednat na: http://shop.ben.cz/cz/150814-tepelne-izolace-v-otazkach-a-odpovedich.aspx
28.01.2008
Konference a soutěž Dům CEEERES
24. až 26. ledna se konala konference CEEERES 08. V rámci této konference byla vyhodnocena i soutěž DŮM CEEEERES 08. Odborná komise nedoporučila několik domů k vyhodnocení. Tím byla otevřena cesta pro hodnocení laickou veřejností. Stavební firmavítězného domu obdržela cenu s logem soutěže a každý byt v tomto panelovém domě obdrží ručně malovanou láhev kvalitního vína.
Ing. Roman Šubrt
22.01.2008
Umění termovize (infrakamery)
Již několik let provádíme měření infrakamerou (termovizí). Že však výsledek - termogram (barevný obrázek) není všechno, ale je nutné jej správně vyhodnotit lze dokumentovat na tomto termogramu. Každému je jasné, že z Karlova mostu rozhodně neuniká více tela než z domů za ním. Vysvětlit, proč to však termokamera takto zobrazuje vyžaduje znalosti o termovizním měření. Další částí vyhodnocování pak je odhadnout příčiny zvýšeného tepelného toku v konstrukcích. To vyžaduje hluboké znalosti stavebních konstrukcí a tepelných mostů a dlouholeté zkušenosti s termovizním měřením. Měření totiž může být ovlivněno nejen stávajícím stavem, ale i dlouhodobým vlivem předchozích teplot.
Ing. Roman Šubrt
17.01.2008
Konference CEEEERES 2008 bude probíhat 24. - 26. ledna 2008 v Praze na Holešovickém Výstavišti jako doprovodný program výstavy PRAGOBUILDING. Je přihlášeno přes 200 účastníků, kteří budou informováni v širokém spektru přednášek o problematice úspor energií od legislativy přes možnosti financování a dotací až po problematiku oken či zateplovacích systémů.
Ing. Roman Šubrt
10.10.2007
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A JEJICH VYUÎITÍ V PRAXI
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A JEJICH VYUÎITÍ V PRAXI je název celostátního semináře, který se bude konat 26. listopadu 2007 od 8.00 hod. ve velkém Kongresovém sále ČVUT – Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6. Akce se koná pod záštitou Ministerstva Životního prostřiedí udělenou panem ministrem RNDr. Martinem Bursíkem. Program je bohatý. Více se dozvíte na pozvánce, která je v sekci ke stažení.
PSM CZ
20.08.2007
Sdružení Energy Consulting pořádá 24. - 26. 1. 2008 v Praze na Výstavišti Holešovice konferenci CEEERES 08. Konference se bude věnovat úsporám energií v panelových domech i komplexní rekonstrukcí. Tato konference je součástí výstavy PRAGOBUILDING. Více na http://www.incheba.cz/main.php?pageid=16 . Účastníci, kteří se přihlásí na webu www.e-c.cz/index.php?page=cee nejpozději do 10. ledna dostanou zdarma vstupenku na konferenci i výstavu PRAGOBUILDING, a to všichni až do naplnění kapacity přednáškového sálu. Konference bude rozdělena do 6 bloků. . . . Více v celém článku.
office
14.08.2007
Zateplování panelových domů je chápáno jako úspora energií. Málokdo si uvědomí, že sice úspora energií je značná, jak máme potvrzeno z Energetických auditů i praxe, úspory jsou 30 až 70 % energie v závislosti na stáří panelového domu, regulace, místě a dalším konkrétním podmínkám, ale zejména jde o komplexní rekonstrukci panelového domu, který zateplením přestane stárnout. I proto je dotace z programu PANEL tak zajímavá pro všechny vlastníky bytů v panelových domech.
Ing. Roman Šubrt
14.08.2007
Život (a stavitelé panelových domů) tropí hlouposti
Při stavbě panelových domů se používal vysoce sofistikovaný systém panelů, které se k soubě pouze smontovaly. Že však při jejich montáži nebyla často použita hlava lze dokumentovat tímto snímkem, kde je balkon na střeše domu. Kdopak tam asi chtěl bydlet nebo kázat? Bohužel stejně mohou vypadat styky panelů umístění tepelné izolace v panelech a mnoho dalšího. I proto je nutné panelové domy zateplit. Tím se totiž zakonzervuje stávající stav a nebude hrozit pokračující stárnutí domů. To může vést (jak se již stalo) až k vypadnutí panelu z domu.
Ing. Roman Šubrt
14.08.2007
Tepelné mosty jsou neustálým problémem českého stavebnictví. Způsobují zdravotně závadné prostředí, nadměrné, někdy až katastrofické úniky tepla a v neposlední řadě způsobují i destrukci staveb tím, že je ve stavbě vysoká vlhkost jejímž vlivem dochází k napadání dřevěných prvků houbami.
Ing. Roman Šubrt
14.08.2007
Okna jsou dnes velice problematickou konstrukcí, protože jsou výrazně slabším článkem, než okolní konstrukce. To bohužel může přinést zdravotní rizika i stavební problémy. Na konkrétním příkladě dokumentujeme jak nejsou dodržovány normativní ustanovení. To je, bohužel, problém obecný a setkáváme se s ním u většiny oken.
Ing. Roman Šubrt