Označování výbojek v pouličním osvětlení v Č. Budějovicích

1. 7. 2012,  M. Škopek  

Při naší poradenské činnosti v rámci EKIS jsme se setkali i s všetečným dotazem na téma, co znamenají různé barevné obrazce umístěné na spodních či bočních částech svítidel veřejného osvětlení? Protože je nám tato problematika – pasportizace veřejného osvětlení – blízká, zapátrali jsme a získali pro klienta odpověď…

V současné době v Č. Budějovcicích provozuje veřejné osvětlení fa ELTODO CITELUM, s.r.o., která si danými značkami označuje použité zdroje v konkrétním svítidle. Význam těchto značek je patrný z přiložené tabulky, kde tvar označuje příkonovou řadu a barva značí světelně technické parametry. Aby byly značky viditelné z úrovně terénu i na vysokých stožárech, mají základní rozměr 70 mm.


Toto označení používá výše uvedená firma ve všech městech, kde spravuje věřejné osvětlení. Pracovníci provádějící servis mají tedy již před nástupem do vysokozdvižné plošiny přesnou informaci, jaký zdroj se v daném svítidle nachází a dochází tak k úspoře času při servisních pracích.

Podrobnější informace naleznete již brzy na námi připravovaném webu Katalog veřejného osvětlení na adrese http://www.katalogvo.cz