Energetický štítek

Energetický štítek je jednoduché hodnocení stavby dle ČSN 73 0540-2, zda splňuje stanovené součinitele prostupu tepla, tedy zda dům z hlediska tepelných izolací odpovídá současným požadavkům. Ukázka platného Energetického štítku budovy je zde. Ke každému štítku povinně náleží příslušný protokol s identifikačními a vypočtenými hodnotami. Obsah a forma energetického štítku obálky budovy jsou uvedeny v příloze C citované normy ČSN 73 0540-2:2007 (ČSN 73 0540) – Tepelná ochrana budov – Část 2: PožadavkyV minulosti vždy podle aktuální platnosti výše citované ČSN zobrazovaly Energetické štítky vždy jiné hodnotící parametry a nabývaly následujících forem, viz ukázky: