program CEEERES

17.01.2008,  Ing. Roman Šubrt  

Konference CEEEERES 2008 bude probíhat 24. - 26. ledna 2008 v Praze na Holešovickém Výstavišti jako doprovodný program výstavy PRAGOBUILDING. Je přihlášeno přes 200 účastníků, kteří budou informováni v širokém spektru přednášek o problematice úspor energií od legislativy přes možnosti financování a dotací až po problematiku oken či zateplovacích systémů.

V 1. bloku zazní informace o stávající a nové energetické legislativě z úst nejpovolanějších, od zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. Ing. Kablele, CSc. bude informovat o metodice certifikace domů prostřednictvím průkazů energetické náročnosti budov, která bude od příštího roku povinná u všech rekonstruovaných domů, u nových domů a u všech veřejně přístupných budov.
Ve 2. bloku vystoupí ředitelka Technického a zkušebního stavu s požadavky na okna a jejich zatřídění z různých pohledů. Dále vystoupí Ing. Koktan, odborník na kování oken a dveří s informacemi o této zatím velmi opomíjené části okenních a dveřních otvorů a s požadavky na zabezpečení. Výrobci oken i kování pak předvedou nejmodernější trendy ve své nabídce i to, jak jejich výrobky splňují jednotlivé požadavky.
Ve 3. bloku přední odborníci upozorní na současné nejčastější vady zateplovacích systémů, upozorní na problematická místa a navrhnou způsoby, jak chybám předcházet. Vystoupí nezávislí odborníci i zástupci výrobců materiálů, jejichž snahou je chybám na stavbách předcházet.
Ve 4. bloku bude věnováno místo dotacím z různých státních i evropských zdrojů. Vystoupí m.j. ředitel Státního fondu rozvoje bydlení, JUDr. Jan Wagner, dále náměstek ředitele SFŽP ing. Leo Steiner a Hana Chlebcová, která v loňském roce organizačně zajišťovala několik stovek dotací ze SFRB.
V 5. bloku vystoupí zástupci jednotlivých finančních ústavů se svými nabídkami na financování revitalizací a rekonstrukcí domů. Hana Chlebcová, která administrovala tisíce případů úvěrování různých rekonstrukcí pak upozorní na různá úskalí a předvede možný způsob výpočtu výhodnosti jednotlivých možností financování rekonstrukcí návratnosti investic.
V 6. bloku se bude pozornost věnovat možnostem regulace vytápění a různých způsobů úspor tepla. Vystoupí Ing. Galád s informací o různých přístupech k regulaci otopné soustavy, dále Ing. Straka s možnostmi využití odpadního tepla ve větracím vzduchu a využitím solární energie, ing. Soukup s tématem kondenzační techniky na vytápění domů a monitoringem zdroje.