Zelená úsporám – zateplování

28.04.2010,  Ing. Roman Šubrt  

Na zateplení rodinného či bytového domu je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám. V zásadě je možné požádat o dotaci na částečné zateplení a nebo komplexní zateplení. Zatím jsme připravili podklady pro podání žádosti o dotaci na zateplení 118 majitelům rodinných domků. Žádostí o zateplení bytových a panelových domů jsme doposud připravili 261. Jako perličku lzte zmínit bytový dům - nešlo o panelový dům! Kde jsme podávali žádost o dotace ve výši 12 560 000 Kč. Tato dotace byla žádána na částečné zateplení objektu, kdy měnili okna a částečně objekt zateplovali.

Jak u komplexního, tak i u částečného zateplení je potřeba splnit určité požadavky. U komplexního zateplení je potřeba dosáhnout úspory minimálně 40 % potřeby tepla na vytápění a mít maximální povolenou potřebu tepla na vytápění. Přesný výpočet této potřeby tepla je stanoven normami a neodvíjí se od skutečné spotřeby paliva. Výše dotace je pro rodinné domy 1550Kč/m2, v případě enormně nízké potřeby energie na vytápění (obvykle s využitím rekuperace) je to pak 2200 Kč/m2 a pro bytové domy 1050 Kč/m2 celkové podlahové plochy, s nízkou potřebou tepla na vytápění pak 1500 Kč/m2.
U částečného zateplení je potřeba dosáhnout úspory minimálně 20 % potřeby tepla na vytápění a zateplovaná konstrukce musí splňovat doporučené hodnoty normy na maximální součinitel prostupu tepla. Dotace pak je pro rodinné domy 650 Kč/m2 a při úspoře 30 % pak 850 Kč/m2. Pro bytové domy jsou pak dotace nastaveny při úspoře 20 % energie na vytápění na 450 Kč/m2 a při úspoře 30 % pak 600 Kč/m2.
POZOR! Panelové domy mohou žádat pouze o komplexní zateplení.
POZOR! Majitelé větších domů nemusí dostat žádost celou, ale pouze částečnou. V rámci tzv. režimu De minimis lze totiž dostat dotaci za 3 po sobě následující roky pouze do výše 200 000€.
Pokud žadatel žádá o více, má možnost postupovat v režimu dočasné výjimky (možné zatím pouze v tomto roce) a zde je maximum 500 000 €. V ostatních případech je potřeba zvolit režim Blokové výjimky. V případě Vašeho zájmu vám rádi pomůžeme nejen s vypracováním podkladů pro žádost, ale i s ostatními úkony.
Na obrázku je panelový dům v Plzni. Na termovizi jsou patrné nejen spáry mezi panely, ale i částečně chybějící polystyrén v panelech.