TEPELNÁ VODIVOST ZDÍCÍCH MATERIÁLŮ

02.10.2012,  ing. Roman Šubrt  

Tepelná vodivost stavebních materiálů je jednou ze základních vlastností ovlivňujících celkovou energetickou náročnost staveb. Proto bychom měli tyto hodnoty dobře znát a správně je ve výpočtech užívat. Tepelná vodivost je uváděná v normě ČSN 73 0540-3, pro nehomogenní materiály, tedy pro různá zdiva, v příloze C, v tabulce C1. Norma však nemůže dostatečně rychle reagovat na vývoj nových výrobků a zdících postupů a proto se obvykle používají hodnoty uváděné výrobci, popřípadě hodnoty uváděné v různých knihovnách výpočtových programů. A právě z takto získaných údajů mohou při nepozornosti a absenci kontroly vznikat nepřesnosti, které se pak při vyhodnocování energetické náročnosti mohou jevit jako závažné a mohou ve svých důsledcích vést po prohraném soudním řízení škodám způsobených stavebním inženýrům formou pokut či náhrad za odebranou státní dotaci nebo za nesplnění požadovaných parametrů stavby. Při vědomí této skutečnosti jsme pro vlastní potřebu provedli rešerši hodnot tepelných vodivostí publikovaných na internetu, ve firemních katalozích a ve výpočtových programech v knihovnách. Zjistili jsme velmi zajímavé rozdíly a o této skutečnosti informovali vydavatele výpočtových programů. Jako soudní znalec jsem nucen konstatovat, že pokud se na mě kdokoliv obrátí ve věci posouzení výpočtů potřeb energií, jsem nucen vždy vycházet z hodnot uváděných v certifikaci výrobku a nikoliv z hodnot uváděných ve výpočtových programech. V této souvislosti je ještě vhodné upozornit na to, že pro porovnání výrobků se musí v českém právním systému vycházet z výpočtových tepelných vodivostí, tedy materiálových charakteristik, které berou v potaz možné výrobní odchylky, možnou skutečnou vlhkost stavebního materiálu a další vlivy. Z tohto pohledu je zajímavé sledovat vzájemnou řevnivost dvou výrobců cihelných tvarovek, kdy se jeden druhému snaží přiblížit tím, že uvádí součinitel prostupu tepla za suchého stavu a s tepelně izolační omítkou. Druhý pochopitelně chce prokázat lepší tepelně izolační vlastnosti a proto postupně přechází také k uvádění parametrů zdiva s dodatečnou tepelnou izolací omítkami a ve zcela suchém stavu. Nyní však ke konkrétní situaci. V tabulce jsou uvedena vybraná zdiva, jejich hodnoty dle informací na internetových stránkách a hodnoty, které jsou uvedeny v knihovnách dvou nejčastěji v ČR užívaných výpočtových programech. Bohužel do tohoto textu nelze vkládat tabulky. Proto po rozkliknutí je tabulka v lepším rozlišení viditelná vedle textu a dále je zde uvedena formou textového záznamu.

PROTECH SVOBODA SOFTWARE 2009 Katalogové hodnoty rozdíl mezi hodnotou v knihovně a katalogovou hodnotou
Název Součinitel tepelné vodivosti [W/(m.k)] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m.k)] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m.k)] zdroj informací PROTECH SVOBODA SOFTWARE 2009
Ytong Lambda 0,102 0,085 0,098 katalog Ytong 2007 0,004 -0,013
Ytong P2 - 500 0,15 0,150 0,135 katalog Ytong 2007 0,015 0,015
Ytong P4 - 600 0,18 0,200 0,203 katalog Ytong 2007 -0,023 -0,003
STI 25 0,106 - 0,11 www.heluz.cz/ -0,004 -
STI 25 broušená 0,103 - 0,11 www.heluz.cz/ -0,007 -
Porotherm 30 CB - 0,180 0,199 katalog Porotherm 2007 - -0,019
PLUS 30 broušená 0,13 - 0,13 www.heluz.cz/ 0,000 -
Supertherm 30 STI - P6 - 0,105 0,11 www.heluz.cz/ - -0,005
Porotherm 40 Si na maltu Porotherm TM 0,11 0,110 0,119 katalog Porotherm 2007 -0,009 -0,009
STI 40 0,106 - 0,11 www.heluz.cz/ -0,004 -
Supertherm 40 STI - P8 - 0,105 0,11 www.heluz.cz/ -0,110 -0,005
Porotherm 44 Si na maltu Porotherm TM - 0,110 0,119 katalog Porotherm 2007 - -0,009
Porotherm 44 CB 0,145 0,145 0,15 katalog Porotherm 2007 -0,005 -0,005
PLUS 44 0,135 - 0,135 www.heluz.cz/ 0,000 -
Porotherm 44 EKO+Profi DRYFIX 0,106 - 0,099 www.wienerberger.cz 0,007 -
Porotherm 44 Profi DRYFIX 0,133 - 0,127 www.wienerberger.cz 0,006 -
Porotherm 44 EKO+Profi 0,106 - 0,099 www.wienerberger.cz 0,007 -
Porotherm 44 Profi 0,133 - 0,127 www.wienerberger.cz 0,006 -
Porotherm 44 EKO+ 0,106 - 0,099 www.wienerberger.cz 0,007 -
Porotherm 44 P+D 0,165 - 0,155 www.wienerberger.cz 0,010 -
Supertherm 44 STI - P8 - 0,105 0,11 www.heluz.cz/ - -0,005
FAMILY 44 0,085 - 0,085 www.heluz.cz/ 0,000 -
THERMO STI 44 0,101 - 0,11 www.heluz.cz/ -0,009 -
Porotherm 50 Hi 0,094 - 0,09 www.wienerberger.cz 0,004 -
Family 50 0,082 - 0,085 www.heluz.cz/ -0,003 -