O Energy Consulting, o.s.

Sdružení Energy Consulting, o.s. je neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů a poskytovat zájemcům odborné rady na vysoké úrovni.

Členové sdružení jsou předními odborníky na danou problematiku v České republice a mají velké zkušenosti s publikační činností i s výukou na vysoké škole.

Disponujeme i řadou praktických zkušeností s využíváním nejmodernějších diagnostických pomůcek, jako je např. infrakamera měřící zařízení pro elektrické obvody apod. Pro svoji práci využíváme různé software, a to jak komerčně zakoupené, taky vyvinuté vlastními silami (program LOUISA - www.louisa.cz)

Sdružení Energy Consulting, o.s. se aktivně spolupodílí na provozu sítě bezplatného poradenství EKIS i jeho elektronické formy I-EKIS

     


Chcete-li nám položit dotaz z oblasti úspor energií, použijte, prosím, následující formulář, v kterém vyberte „EKIS Energy Consulting České Budějovice“.