Od 1. ledna 2009 budou dražší projekty pro stavební povolení

18.04.2008,  ing. Roman Šubrt  

Důvod je jednoduchý. Již platící vyhláška o dokumentaci staveb má v příloze 1 uvedeno, že součástí projektové dokumentace je i Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Ten je zakotven ve vyhlášce 148/2007 Sb. a dosud nebyl vyžadován, protože žádné osoby nebyly zapsány ve zvláštním seznamu na ministerstvu průmyslu a obchodu. To se však změní a od 1.1. 2009 budou stavební úřady tento doklad požadovat.

Od 1. ledna 2009 dojde ke zdražení projektů ke stavebnímu povolení. Stavebníkům se za to však dostane kvalitnější služby. Proč k tomu dojde? Vysvětlení je jednoduché. Vyhláška 499/2006 ve své příloze o dokumentaci staveb jednoznačně požaduje, aby součástí projektové dokumentace byl i PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY tak, jak vyplývá ze zákona O hospodaření energií 61/2008 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Tato o dokumentaci staveb je v platnosti již od loňského roku, avšak protože dosud nejsou žádné osoby oprávněné tyto průkazy zpracovávat, mají stavební úřady pokyn do konce roku 2008 tento dokument nevyžadovat. To se však změní úderem 1. ledna 2009. Od Nového roku 2009 projekt pro stavební povolení vedle dnes obvyklých částí, jako je průvodní zpráva, stavební část, statika, elektro, voda a kanalizace a vytápění, bude obsahovat i část tepelně technickou, jejíž součástí bude i PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Zařazení PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY nutně povede ke zdražení projektové dokumentace, neboť se jedná o poměrně pracný dokument, který mohou zpracovávat pouze osoby zapsané na Ministerstvu průmyslu a obchodu do zvláštního seznamu.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY upozorní na energetickou náročnost stavby. Lze předpokládat, že domy s nízkou energetickou náročností budou v budoucnu dražší než domy ostatní, protože jejich provoz je levnější.
Při zpracovávání PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dojde k prověření projektu z pohledu energetiky. Zatím se k projektům novostaveb dostáváme až když nastane problém (viz termogramy) a obyvatelé si stěžují například na: led v obývacím pokoji, plísně na stěnách, oknech, nízkou teplotu v místnostech, které nelze více vytopit, platby za vytápění výrazně vyšší než ve starém nezatepleném domě… (toto jsme si nevymysleli, toto jsou příklady z naší praxe).
Vedle novostaveb musí mít PENB vydána každá stavba s podlahovou plochou nad 1000 m2, která prochází větší rekonstrukcí (např. oprava více jak 25 % fasády) a dále musí být vyvěšen na veřejně přístupném místě ve veřejně přístupných budovách s podlahovou plochou nad 1000 m2.
Všem zájemcům, kteří budou PENB potřebovat doporučuji, ať se na nás obrátí co nejdříve. Lze totiž předpokládat, že začátkem příštího roku, kdy si najednou všichni tuto povinnost uvědomí a zjistí, že bez něj nemohou žádat o stavební povolení nebo provozovat stávající obchody, budeme nuceni žadatele pro nedostatek kapacit odmítat.