Regenerace panelového domu s použitím programu PANEL

14.08.2007,  Ing. Roman Šubrt  

Zateplování panelových domů je chápáno jako úspora energií. Málokdo si uvědomí, že sice úspora energií je značná, jak máme potvrzeno z Energetických auditů i praxe, úspory jsou 30 až 70 % energie v závislosti na stáří panelového domu, regulace, místě a dalším konkrétním podmínkám, ale zejména jde o komplexní rekonstrukci panelového domu, který zateplením přestane stárnout. I proto je dotace z programu PANEL tak zajímavá pro všechny vlastníky bytů v panelových domech.

Velice módní zateplování panelových domů nemá pouze funkci úspor tepla, i když to obyvatele zajímá nejvíce. Paradoxně větší ekonomický dopad pro všechny majitele má jiná funkce zateplení, kterou je ochrana domu. Lze to přirovnat k tomu, že na sedačku dáme přehoz. Najednou se stárnutí sedačky zastaví, její povrch zůstane zakonzervován v tom stavu, ve kterém jsme přehoz pořídili. To samé je i u panelových domů, ovšem s tím rozdílem, že plášť panelových domů je na rozdíl od sedačky namáhán deštěm, teplotami, kondenzací vodní páry a mnoha dalšími vlivy, které se na něm podepisují. A pokud k tomu přidáte tradiční pracovní morálku, která zde za vlády socialismu vládla je jasné, že vše nebylo provedeno tak, jak být mělo. Velice sugestivním obrázkem je obrázek, který je uložen u dalšího článku, kde je vidět balkon na střeše. Myslící člověk by ho neudělal.
Bohužel stejně byly prováděny i konstrukce, kam není vidět, zejména styky jednotlivých panelů, kde má být provařená ocelová výztuž zalitá betonem. Vlivem zatékání či kondenzace vodní páry zde může docházet ke korozi spojů jednotlivých panelů až s tragickými následky. Zateplením domu se spoj panelů ochrání a zakonzervuje, takže proces koroze přestane. Dům pod pláštěm z tepelné izolace zůstane napořád stejný, čímž ušetří obyvatelům stěhování v případě vypadlého panelu.
I toto je jeden z mnoha důvodů, proč stát poskytuje na revitalizaci panelových domů státní podporu (více na www.revitalizace.eu). Je pak pochopitelné, že v případě podpory stát chce mít od podpořeného domu jednou pro vždy pokoj a tak je možné tuto dotaci čerpat pouze 1x a pouze na komplexní revitalizaci a statickou opravu, což je ovšem i v dlouhodobém zájmu všech obyvatel domu. Proto je správné, že pro dotaci musí být splněny jisté formální náležitosti dávající předpoklad správnému provedení rekonstrukce domu jako je projekt zateplení, zhodnocení konstrukce po energetické stránce a další podmínky. Dotace na zateplení je natolik štědrá, že se téměř všem panelovým domům vyplatí. Je totiž poskytována po dobu 15 let formou vrácení peněz ve výši 4% úroků. Takto to vypadá jako malé procento, ale pokud si to spočteme na celých 15 let, tak vychází výše dotace přibližně na 300 000 Kč na každý půjčený milion korun. U běžného panelového domu je zateplení 4 až 8 milionů a dotace tím pádem je přibližně 1 200 000 Kč až 2 400 000 Kč. Pokud si k tomu ještě připočtete, že lze získat úvěr při fixním úroku na 15 let ve výši 4,2 až 4,5% je samozřejmé, že čím více práce se v rámci revitalizace provede, tím lépe. Na obrázku je vidět termogram z poloviny zatepleného panelového domu. Přestože se jedná o panelový dům z roku 1990, kdy domy již měly dobré tepelné izolace je patrné, jak vypadají místa styků jednotlivých panelů.