Novela zákonu o hospodaření energií vyšla

21.09.2012,  ing. Roman Šubrt  

I přes veto prezidenta poslanci včera schválili novelu zákona, který zavádí povinnost vystavování Průkazů energetické náročnosti (PENB), tzv. štítků domů, které může vystavit energetický auditor, nově nazývaný energetický specialista. Průkazy námi vystavené v letošním roce však platí následujících 10 let. Průkazy si budou muset nechat vystavit všichni majitelé domů při jejich prodeji či pronájmu a dále do 1. července 2013 všichni majitelé domů s celkovou plochou větší jak 1500 m2.

Účinnost nového zákona je postupná, proto uvádíme přehled kdo a kdy si musí nechat vystavit Průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. energetický štítek:
1. Průkaz musí být u všech novostaveb a při větších změnách dokončených budov
2. Průkaz musí být zpracován pro budovy užívané orgánem veřejné moci tak, že od 1. července 2013 toto bude platit pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
3. Průkaz bude muset být zpracován pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy tak, že od 1. ledna 2015 toto bude platit pro domy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2, od 1. ledna 2017 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 a od 1. ledna 2019 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 4. Průkaz musí být zpracován při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.
5. Průkaz musí být zpracován při pronájmu budovy.
6. Průkaz musí být od 1. ledna 2016 zpracován při pronájmu ucelené části budovy.
Průkaz, resp. ukazatele energetické náročnosti uvedené v průkazu musí být uvedeny v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky a od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.
Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky.
Nesplnění těchto povinností může znamenat pokutu až 100 000 Kč.
Na obrázku je dokumentováno, že např. ve Francii je již normální praxí, že Průkazy jsou u každé prodávané nemovitosti (obr. z podzimu 2011).