Zelená úsporám – PASIVNÍ DOMY

28.04.2010,  Ing. Roman Šubrt  

V rámci programu Zelená úsporám je dotována i výstavba pasivních domů. Výše dotace je na stavební část u rodinných domů 250 000 Kč a u bytových domů 150 000 Kč/byt. Zatím jsme připravovali podklady pro získání dotací na 4 rodinné domy a připravujeme dokonce i jeden bytový dům. Je nutné upozornit na to, že uvedené částky se vztahují pouze na stavební část, dále je pak možné žádat o dotace na obnovitelné zdroje (solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na dřevo… a pochopitelně i o dotační bonus. Pasivní dům musí splňovat požadavky podle našich technických normalizačních informací (obdoba norem) TNI 73 0329 a nebo TNI 73 0330. V těchto dokumentech je přesně stanoveno, jak se dům hodnotí a jaké jsou přípustné parametry tak, aby byl dům pasivní. Hodnocení pasivního domu je poměrně náročné, neboť je například potřeba pro každé okno samostatně spočítat součinitel prostupu tepla a jeho zastínění. Důležité je také správně kvantifikovat tepelné mosty a tepelné vazby. Těch se na každém domě vyskytuje vždy 10 až 20, takže jde o poměrně značné množství výpočtů.

Dotace na Pasivní domy je výborná, umožňuje totiž stavět velmi kvalitní domy se stejnými náklady jako domy obvyklé. Bohužel stále se při našem bezplatném poradenství setkáváme s tím, že lidé mají k pasivním domům nedůvěru a chtějí postavit dům „skoropasivní, ale ne pasivní aby tam neměly problémy“. Obvyklá představa těch, kteří vývoj nesledují je, že jde o dům, kde se nesmí otevřít okno, kde je vše přetechnizované, kde se musí větrat ventilátory… Ano, jistě, dům obsahuje rekuperaci a řízené větrání. Ale to není proto, aby byl složitý, ale naopak aby v něm byl život příjemný. Zde lze použít analogii: Dříve, pokud bylo člověku doma zima, šel přiložit nebo zatopit. Dnes prostě zapne termostat nebo na něm přidá teplotu. Obdobné to bude i třeba u větrání. Dnes jsme zvyklí větrat mezerami mezi okny – ani si neuvědomujeme, že se větrá. Při osazení těsných oken, což jsou dnes všechna vyráběná okna, musíme často a intenzivně větrat. Například naše hygienická norma říká, že pro člověka musí být 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Pokud si uvědomíme velikost ložnice a to, že v ní spí 2 lidé zjistíme, že je potřeba 1x za hodinu vyvětrat. Jistě v noci nemilé…. Dovedu si však představit čidlo vlhkosti vzduchu, které sepne, pokud zjistí, že vzduch v místnosti je již vydýchán.
Na obrázku je detail střechy pasivního domu navržený architektem, kde jsme hodnotili velikost tepelného mostu. Více o tepelných mostech najdete na našem webu www.tepelnymost.cz.