Program Panel

16.05.2011  

Od dubna 2011 je obnoven příjem žádostí v dotačním programu Nový Panel, kde mohou majitelé panelových domů získat až několikamiliónovou dotaci. Program slouží jako státní podpora provádění komplexních oprav, modernizace a zateplení starších bytů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení užitné hodnoty domů a výrazně prodlouží jejich životnost. Energy Consulting je poradenským a informačním střediskem pro tento program. Provádíme konzultační činnost, zpracováváme podklady potřebné pro vydání kladného stanoviska k žádosti o poskytnutí podpory (PIS). Zároveň tato stanoviska vydáváme.

Program Panel podporuje opravy bytových domů již 10 let. Ve svém průběhu byl několikrát pozastaven a byly upraveny podmínky programu, spolu s nimi dostal i nový název Nový Panel. K poslednímu uzavření došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků v loňském roce. Nyní je program znovu otevřen s podmínkami stejnými, jako platily před tímto uzavřením.
Program poskytuje dotaci formou dotace při půjčce, čímž usnadní financování oprav bytového domu. Výše dotace záleží na komplexnosti provedených oprav a může být 2,5; 3 nebo až 4 procentní body (tj. dotace cca až 330 000 Kč na každý půjčený 1 000 000 Kč).
Dále lze příjemcům podpory poskytnout zvýhodněnou záruku za úvěr ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru.
Pro splnění podmínek programu je mimo jiné důležité, aby stavební práce nebyly započaty před podáním žádosti. Důležitých podmínek je více, a proto nás neváhejte kontaktovat, pokud budete potřebovat poradit.
Pro podání žádosti o podporu je potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí, přílohu k žádosti vyplněnou úvěrující bankou nebo uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o zvýhodněnou záruku za úvěr), uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o dotaci na úhradu úroků) a stanovisko poradenského a informačního střediska k poskytnutí podpory, tzv. PIS.

Pro vystavení stanoviska PIS je potřeba doložit podklady:
1. projektová dokumentace navrhovaných oprav a modernizace
2. položkový rozpočet
3. doklady o podlahové ploše bytů
4. energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy
Veškeré podklady musí mít navržená opatření v souladu.
Jsme schopni zajistit podklady v bodě 1 a 4.

Úplné informace k programu Nový Panel:
http://www.cmzrb.cz/
http://www.sfrb.cz/