Nejen alkohol, ale i stanoviska Poradenského a informačního střediska se falšují

24. 9. 2012,  P. Charvátová  

Poskytování podpor ve formě záruk a dotací na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL bylo z rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení v plném rozsahu ukončeno dnem 16. 7. 2012. V současné době není žádný dotační titul pro získání dotace na bydlení, resp. jeho úprav. Přesto objevení padělku údajného námi vystaveného stanoviska Poradenského a informačního střediska bylo pro nás překvapením…

V nedávné době (léto 2012) jsme odhalili padělání stanoviska PIS v Plzeňském kraji. Objekt předložil k žádosti stanovisko pro získání záruky. Pro dva sousední objekty jsme zpracovávali energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy a také stanovisko PIS. Ale pro tento nejmenovaný objekt jsme nezpracovávali žádný z podkladů, ani energetický audit, ani průkaz energetické náročnosti budovy, neměli jsme žádné podklady pro zpracování stanoviska PIS. A přesto bylo údajně vydáno naší společností. Proto jsme si toto stanovisko nechali vyžádat pro posouzení údajů a podpisů. Zjistili jsme, že se velmi podobá vedlejšímu objektu a bylo paděláno. Nejspíš tento objekt chtěl ušetřit peníze za zpracování projektové dokumentace, energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy. Nyní je tato záležitost v šetření o odebrání dotace.

Program Panel podporoval opravy bytových domů již více než 10 let. Ve svém průběhu byl několikrát pozastaven a byly upraveny podmínky programu, byl rozšířen i na nepanelové bytové domy atp. Podklady pro získání dotace byly v podstatě vždy stejné nebo podobné.

Jedním z potřebných dokladů k žádosti bylo stanovisko Poradenského a informačního střediska /PIS/ dle Nařízení vlády 299/2001 Sb. v platném znění. Pro vystavení stanoviska PIS bylo potřebné vždy doložit následující podklady: projektová dokumentace navrhovaných oprav a modernizace, položkový rozpočet, doklady o podlahové ploše bytů, energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy. Dané podklady musely mít navržená opatření v souladu. Veškeré podklady jsme vždy byli a i nadále jsme schopni zpracovat. Zpracování vlastního stanoviska PIS bylo zdarma.