Dotace

Evropská unie a spolu s ní i Česká republika se zavázala, že sníží emise skleníkových plynů. Proto v současné době existuje mnoho různých dotací na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a nové technologie. Dotace podléhají velice častým úpravám a vyhlašováním konkrétních termínů, také vyžadují vždy určité množství příloh, proto v případě zájmu nás oslovte s konkrétním případem a my se budeme snažit najít takový dotační titul, který bude vyhovovat danému případu. V současné době je možné získat například tyto státní dotace:

Program PANEL - je určen na komplexní rekonstrukci panelových domů, tedy včetně zateplování. Dotace se momentálně pohybuje ve výši do 4 procentních bodů úroků z úvěru, maximálně po dobu 15 let. V praxi to znamená dotaci ve výši přibližně 300.000 Kč na každý půjčený milion korun. (Pozor - u některých forem půjček to může být výrazně méně.)

Zde jsme velmi aktivní a ve spolupráci s dalšími firmami jsme pomohli desítkám Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Dotace na obnovitelné zdroje ze Státního fondu životního prostředí (www.sfzp.cz). V současné době z tohoto fondu mohou získat prostředky občané a veřejná správa, předpokládá se, že v blízké budoucnosti zde bude možné získat finanční dotaci i na zateplování bytových domů.

Zde jsme pomohli se zpracováním mnoha žádostí o dotace pro občany na kotle na dřevo, tepelná čerpadla i solární systémy, a to jak termické, tak i fotovoltaické.

Dotace z České energetické agentury (www.ceacr.cz) jsou výrazně omezené, avšak tato organizace bude administrovat prostředky z Evropské unie. Zde mohou získat finanční dotaci podnikatelé.