Exkurze KARGYAK (Himaláje)

12.03.2008  

V letošním roce pořádáme odbornou exkurzi na stavbu pasivní školy do velmi vzdálené oblasti - do Kargyaku, což je vesnice v Himalájích v Indii, ovšem v místě, kde převládá tibetská kultura. Vítáme každého, kdo se k nám chce připojit. Vítáme i každého, kdo se sice nepřipojí, ale bude se podílet sponzorsky na této stavbě a nebo na vzdělávání místních dětí formou Adopce SURYA. Více také na stránkách http://www.suryaschool.org/.

ODBORNÁ EXKURZE
sponzoring, adopce SURYA

Jak lze následující pojmy spojit? Je to jednoduché - sdružení Energy Consulting, o.s. pořádá na přelomu července a srpna 2008 odbornou exkurzi na stavbu pasivní školy v indické části Himaláje, ve státě Jammu a Kashmir, oblasti Ladakh - Zanskar (zvané též Malý Tibet). Sponzorské dary lze však poslat i bez exkurze na stavbu školy a dokonce lze i „adoptovat“ dítě a financovat mu základní školní vzdělání. Tato akce probíhá v součinnosti organizátora exkurze s Občanským sdružením SURYA, které stavbu školy organizuje.
Termín exkurze se blíží!
Vzhledem k pokročilému datu je již nutné aby Ti, kteří se chtějí exkurze zúčastnit, podnikli první kroky k cestě a přihlásili se organizátorovi exkurze, např. e-mailem na adresu: roman(zavinac)e-c.cz. Předpokládaná doba cesty je přibližně 4 týdny (podle aktuálních možností nákupu letenek).
Proč, co a jak sponzorovat
Stavba školy je humanitární akce, kdy jsou podporováni místní obyvatelé, kteří jsou budhistického vyznání (Tibetský budhismus) a nemají možnost ani základního vzdělání včetně výuky angličtiny. Tím jsou vyloučeni z komunikace s cizinci a tak zisky plynoucí z turismu získávají bohatší příslušníci jiných náboženství, kteří si místní obyvatele pronajímají pouze jako levnou pracovní sílu zajišťující plný servis turistům. Dochází tak k ekonomickému tlaku na místní komunitu i její náboženství. To se projevuje i tím, že místní obyvatelé postupně přestupují na islám.
Sponzorování této školy má několik rovin, které se zde prolínají. Poskytne vzdělání místním obyvatelům a tím jim pomůže zajistit prostředky na obživu ve stále náročnějších ekonomických podmínkách. Je zde možnost “adoptovat” místní dítě a tak mu zajistit kvalitní podmínky pro studium. Dalším aspektem je podpora tibetského buddhismu, který je v Číně likvidován ideologicky, zde ekonomicky, neboť místní zemědělci a pastevci nemohou konkurovat bohatším muslimům z níže položených míst. Třetí rovinou pak je demonstrace pasivního stavění a úspor energií, neboť stavbou v extrémních podmínkách, přitom však za minimální ceny se ukáže, že je možné se ekologicky chovat i v těžkých podmínkách.
Sponzorovat stavbu lze peněžními dary či adopcí SURYA. Výše i čas sponzoringu pochopitelně není omezen a vázán na exkurzi. Více informací lze získat přímo e-mailem na adrese roman(zavinac)e-c.cz a nebo na stránkách sdružení www.suryaschool.org.
Od účastníků exkurze očekáváme finanční dar ve výši minimálně 20 000,- Kč/osobu.
O škole
Školu staví české Občanské sdružení SURYA. Projekt stavby je zaměřen na využití místních zdrojů surovin a koncipován tak, aby se jednalo o pasivní stavbu, tedy aby roční spotřeba energie nebyla vyšší než 15 kWh/m2 a rok. Toto může z pohledu středoevropana na Indický subkontinent vypadat velice jednoduše, ovšem je nutné si uvědomit, že se jedná o místo v nadmořské výšce přibližně 4 200 m n.m. V této oblasti se může první sníh objevit již počátkem září. V únoru pak mezi obvyklé teploty patří i -25 °C. Jednoduché to není ani se stavebním materiálem. V místě stavby je totiž možné z místních zdrojů zajistit hlínu, kameny, slámu. Další stavební materiály jako sklo, cement ale i dřevo a vše ostatní je nutné na místo stavby dovézt. Posledních přibližně 75 km je to nutné vézt na hřbetech koní, jaků, oslů či nosičů.
Co lze cestou vidět
Oblast Ladakh je z našeho pohledu velmi zajímavá. Je zde mnoho starých budhistických klášterů, nádherné hory, příjemní lidé. Popis jen několika turistických míst by vydal na mnoho knih, proto zde odkazuji na tištěné průvodce. Pokud by někdo ze zdravotních problémů cestu nezvládal, bude mu doporučen náhradní program ať již v Dillí a jeho okolí (pokud bude mít problémy s nadmořskou výškou) nebo v okolí Léhu (pokud bude mít problémy s delším pěším pochodem či dopravou na koni).


Termín
Exkurzi plánujeme na přelom července až srpna 2008 a předpokládá se délka přibližně 25 dní. Pro větší skupinu sponzorů či významnější sponzory jsme schopni případnou exkurzi po dohodě časově upravit podle potřeby.
Finanční otázka
Náklady spojené s exkurzí si každý účastník hradí sám. Předpokládaná výše je přibližně 30 000 – 50 000 Kč včetně letenek, ubytování a stravy, v závislosti na variantě cesty a nárocích účastníka. Vedle ceny vlastního pobytu se od každého účastníka předpokládá finanční příspěvek Občanské sdružení SURYA ve výši 20 000 Kč na podporu stavby energeticky pasivní školy. Jak sponzorský dar, tak i náklady na exkurzi jsou daňově započitatelnými náklady pro firmy, které se zabývají stavbami, úsporami energií, materiály apod.
Organizační pokyny
Případné zájemce o exkurzi prosím, zda by mi poslali e-mail s případnými doplňujícími dotazy.
Předpokládám v nejbližší době koordinační schůzku, kde se účastníci budou moci zeptat na podrobnosti, budou informováni o očkování, vízech, nutných věcech na cestu, možnostech na místě apod.
Přihlásit se lze mailem u ing. Šubrta na adrese: roman(zavinac)e-c.cz, popřípadě lze získat podrobnosti telefonicky na čísle 777 196 154.