Technické vlastnosti otvorových výplní

10.12.2009,  ing. Roman Šubrt  

Připravili jsme pro vás technický popis požadavků na okna. Text má 30 stránek a snažili jsme se v něm postihnout problematiku oken komplexně a tak, jak jsme to zatím nikde neviděli zpracované. Problematika oken a balkonů – otvorových výplní – je velice rozsáhlá a obsahuje mnoho požadavků. Proto vznikla příručka „Technické podmínky pro koupi a montáž oken“, která se snaží jednoduchou, ale vše obsahující formou popsat požadavky na okna tak, aby i méně znalý technik mohl vůči dodavateli uplatňovat svoje požadavky. V článku je úvodní text této příručky, která je k dispozici ke stažení na tomto webu.

V současné době je velmi aktuální výměna oken, stejně jako zateplování. Bohužel existuje mnoho firem (montážních, dodavatelských, výrobních), které k zákazníkům přistupují nekompetentně. Často ani jejich zástupci nevědí, jaké požadavky jsou na okna kladeny a jaké vlastnosti má jimi nabízené okno. Vedle těchto obchodníků, kteří nemají technické znalosti, existují i firmy, které uvádějí nepravdivé informace. Jeden konkrétní příklad za všechny: Na okno byl vydán certifikát, ve kterém se uvádělo, že pro certifikaci bylo použito zasklení se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K) (bez podrobnější specifikace indexem g, tedy uvedením, že se jedná o hodnotu Ug). Výrobce tento certifikát ofotil a doplnil jej o další stránky, kde se uvádělo, že okno má součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/(m2.K).

Tyto důvody vedly k vytvoření "Technických podmínek pro koupi a montáž oken". Jde čistě o technickou příručku snažící se postihnout všechny obvyklé případy oken, požadavků na ně, jejich hodnocení, zatřídění i jejich osazení. Příručka nemá nahrazovat ani jinak upravovat chystanou normu zabývající se požadavky na zabudované otvorové výplně, příručka vznikla zcela nezávisle a bez vědomostí, co v připravované normě je obsaženo.

Okna a balkonové dveře je obsáhlá tématika a vytvořená příručka zcela jistě neobsahuje vše ani z pohledu oken a jejich osazování a ani není správně právnicky formulovaná. Proto uvítáme spolupráci lidí zabývajících se okny i právem a uvítáme jejich připomínky tak, aby mohly být zapracovány do dalších novelizací textu. V této verzi jsou jednotlivé řádky číslovány, a tak je možné případné připomínky označit číslem řádku, ke kterému se vztahují.

Vzhledem k tomu, že očekáváme větší množství zájemců, se dopředu omlouváme za případné nezodpovězení některých připomínek. Nicméně všechny připomínky či žádosti o spolupráci samozřejmě vítáme. Dotazy je možné klást prostřednictvím: http://mpo-efekt.cz/stredisko/8008. Připomínky a návrhy úprav je možné zasílat na e-mail: roman@e-c.cz. Rádi bychom upozornili, že připravujeme obdobný text o kontaktním zateplování, který by měl být připraven již letos. Uvítáme odborníky, kteří by měli zájem na přípravě a dokončení tohoto spolupracovat.
Text najdete ke stažení v pdf zde na webu.