Zájem o problematiku pasivních domů stoupá

03.05.2011  

Energy Consulting Service, s.r.o. je od roku 2010 členem Centra pasivního domu a zároveň jedním ze čtyř partnerů Sítě center pasivního domu. Síť center pasivního domu je projektem podpořeným z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a klade si za cíl šířit osvětu, poradenství a vzdělávání v oblasti úspor energie a jejího efektivního využívání v budovách se zaměřením na pasivní domy.

Za dobu působení v Síti center pasivního domu jsme uspořádali již 5 seminářů pro širokou veřejnost na téma pasivní domy. V roce 2010 to byly semináře v Plzni a Karlových Varech. V letošním roce jsme pořádali semináře v Praze, Táboře a Plzni. Poskytujeme také odborné bezplatné poradenství a možnost nechat si zkontrolovat projektovou dokumentaci ke stavbám rodinných domů. Jak vyplývá z uvedeného grafu, zájem o poradenství stále stoupá a i nadále očekáváme jeho růst. Protože i zájemců o naše semináře přibývá, plánujeme v tomto roce uspořádat ještě nejméně dva semináře - 18. května 2011 v Poděbradech a 1. června 2011 v Českých Budějovicích. Pro více informací o seminářích se na nás obraťte na telefonním čísle 386 351 778 nebo 774 400 922 či emailové adrese info@e-c.cz.