OKNO - klíčová součást staveb

08.12.2010,  Roman Šubrt  

je název nové knihy vydané Energy Consulting Service. Autoři jsou Roman Šubrt, Zdeněk Petrtyl a Martin Škopek. Kniha je určena investorům z řad obyvatel i firem, projektantům, stavebním dozorům a všem, kteří se zabývají koupí otvorových výplní. Přehlednou formou informuje o tom, jaké vlastnosti je při výběru okna nutné posoudit a pak se podle nich vybrat takové okno, které kupujícímu bude sloužit mnoho let. Kniha obsahuje souhrn běžných požadavků na technické vlastnosti otvorových výplní ze dřeva a plastu při jejich použití v obytné výstavbě. Okna jsou v současnosti z hlediska tepelných izolací i z hlediska konstrukčního řešení jedním z nejvíce problematických míst novostaveb. Situaci zhoršuje i množství norem upravujících požadavky na otvorové výplně. Přitom však neexistuje norma, která by uváděla požadavky na zabudování okna či požadavky na okno zabudované do konstrukce. Zkušební metody tak nezkoušejí okno v reálu, ale vždy v nějaké konkrétní situaci. Ve výrobě otvorových výplní je velká konkurence, která tlačí ceny dolu, bohužel však není vyžadována kvalita výrobků a tak se snižování cen děje na úkor kvality. Doporučená cena knihy je 179 Kč. Knihu je možné objednat ZDE

Kniha se podrobně věnuje všem důležitým vlastnostem, které zohledňují úsporu tepla, a to jak skla tak i rámu, solárním ziskům, ochraně proti hluku, rizikům plísní při osazení, větrání a těsnosti oken, odolnosti proti větru, rozměrům rámu či křídla, počtu komor a výztuh u plastových oken, u dřevěných pak kvalitě dřeva, suroviny, nátěrům, kování, ochraně proti vyloupení, způsobu osazení i servisu a zárukám. Jednotlivé vlastnosti jsou okomentovány, jsou zde uvedeny normy, které se na ně vztahují, požadavky norem a případně i doporučení autorů tak, aby si uživatel mohl sám posoudit kvalitativní znaky oken a nezabývat se tím, jaká okna si pořídili sousedé či známí a soustředit se na kvalitativní znaky. Podle nich pak vybírat okna tak, aby je nebylo nutné po několika málo letech měnit za nová. Současný způsob výběru, nákupu a montáže oken dává předpoklad, že okna montovaná v několika minulých letech budou mít v brzké době velké problémy a dojde k jejich postupnému nahrazení okny novými. Důvod je nasnadě. Vývoj oken i požadavků na ně je logický; přibližně do roku 1978 byla okna z hlediska tepelných izolací ani ne 2 krát horší než běžné zdivo. Po tomto roce byla okna vlivem zvýšení požadavku na tepelně-izolační vlastnosti nejen stěn ale i např. střech cca 2,5 krát horší. Začátkem devadesátých let se však nůžky začaly silně rozevírat, okna byla až 10 krát horší než stěny. Bohužel tento vývoj nesledují další vlastnosti oken, dokonce nejsou nyní vyráběná okna zabudovávána do konstrukce lépe než dříve, ačkoliv odborná veřejnost ví, jaké to může mít následky, o kolik se chybným zabudováním sníží tepelná izolace či hlukový útlum.