Topení dřevem

Burza spalitelné biomasy je jeden z našich dalších projektů, kterým se snažíme pomoci snížit množství produkovaných skleníkových plynů. V oblasti vytápění biomasou se pohybujeme již déle a jako jeden z vážných nedostatků vidíme v tom, že neexistuje trh se spalitelnou biomasou. Proto jsme zřídili web www.topenidrevem.cz, kde každý zájemce o koupi či prodej biomasy na spálení může zdarma inzerovat.