Jaké benefity přinesla pasportizace veřejného osvětlení prováděná našimi specialisty?

3. 9. 2012,  M. Škopek  

V letních měsících jsme prováděli pasporty, případně i energetické audity veřejného osvětlení v mnoha obcích naší republiky. Mimo standardní předem nasmlouvané výstupy jsme však zadavatelům (povětšinou přímo starostům) poskytli i spousty zjištěných dalších poznatků, s kterými vás seznámíme…

• Případ první:
Při zpracování energetického auditu, nám stále vycházela vysoká spotřeba osvětlovací soustavy, a tedy doba průměrného denního svícení. Nesoulad ve výpočtech nám nedával spát, a tak jsme místo navštívili znovu a provedli jsme další důkladné kontrolní místní šetření. Při něm jsme zjistili, že z jednoho svítidla umístěného na konzole na stavení, vede zamaskovaný vodič do objektu. Tato odbočka tvořila tedy neoprávněný (tzv. „černý“) odběr. V objektu si místní podnikatel v nočních hodinách vytápěl dílnu autoservisu na účet obce. Bylo i s podivem, že vzhledem k malému průřezu vodiče a přenášenému výkonu nedošlo k požáru a dalším škodám. Z tříletého vyúčtování elektřiny, jež je povinným podkladem ke zpracování energetického auditu, bylo patrné, že tento neoprávněný odběr trval po celou dobu… Případ byl předán k řešení Policii ČR, výši škody musel určit soudní znalec, mj. na základě našich podkladů.

• Případ druhý:
Je veřejným tajemstvím, že – bohužel – soustavy veřejného osvětlení (rozvaděče, spínací i světelné body, atp.) jsou provozovány bez pravidelných revizí, dokumentací atp., tedy v rozporu se zákonem. Nejednou se nám stane, že při pasportizaci přijdeme na hrubé nedostatky oproti bezpečnosti, jako např. odpojené uzemnění, ale i nedotažené kontakty a vlivem přechodových odporů poškozené vodiče (viz např. tepelně poškozený vodič v rozvaděči veřejného osvětlení /RVO/ na ilustrativní fotografii – druhý hnědý shora), problémy se zatékající vodou, chybějící kryty a mnohé další. Provozovatele VO na tyto problémy upozorňujeme a seznamujeme je s legislativními povinnostmi. Neznalost zákona neomlouvá, a tak kdyby se stal úraz, zodpovědná osoba (v tomto případě starosta) bude mít problémy s ohrožení z nedbalosti.

• Případ třetí:
Opět jako v případě 1 nám při auditorské činnosti v jiném čase a místě vznikl hrubý nesoulad mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami potřeby/spotřeby soustavy VO. Při další kontrolní prohlídce byl v posledním RVO zjištěn nahozený 16 amperový jistič označený „REZERVA“. Při kontrolním sepnutím soustavy VO bylo zjištěno, že jističem protéká proud. Demontáž krytu odhalila, že se jedná o napájení topného kabelu, který byl omotán na nedalekém kanalizačním potrubí uloženým na mostě přes řeku Otavu. Ohřev měl zamezit v třeskutých mrazech v nočních hodinách, když je průtok potrubím minimální, zničení mrazy. Daná instalace byla provedena bez jakékoliv dokumentace, za období předchozích zastupitelů obce a hlavně byl zde nefunkční termostat, a tudíž potrubí bylo temperováno při každém rozsvícení VO, i v létě. Pan starosta byl námi informován, že tento odběr je mj. i v rozporu s distribuční sazbou C62d, která slouží výhradně pro veřejné osvětlení.

• Případ čtvrtý:
Při kontrolní prohlídce rozvaděče veřejného osvětlení v rámci zpracování energetického auditu VO, jsme objevili rozsvícené vnitřní osvětlení RVO. Jednalo se o 100 wattovou klasickou žárovku, jež musela svítit dlouhou dobu, neboť byla tepelným namáháním poškozena barva na vnitřní straně rozvaděče. Po nahlášení paní starostce nám bylo sděleno, že v daném rozvaděči určitě minimálně 3 měsíce nebyla prováděna jakákoliv činnost. Odhadem vyčíslená škoda činila: 100 × 3 × 30 × 24 = 216.000 Wh, tedy 216 kWh, což v nákladech odpovídá 216 × 2,60 = 562,- Kč zbytečně vynaložených z obecní kasy.
Poznámky:
(1) Většina větších (typových) rozvaděčů je osazena vnitřním osvětlením a 230 V zásuvkou pro servisní účely napojenou před vlastní systém spínání VO.
(2) Střední doba životnosti žárovky se uvádí 1.000 hodin, ale je vidět, že se dožívají i vyššího věku, a to zejména, když se nám to nehodí…

• Případ pátý:
Podobná situace jako v případech 1 a 3, avšak tentokrát nám vycházela vypočtená spotřeba daleko vyšší oproti naměřené. Prováděli jsme dotazování ohledně počtu trvale svítících svítidel, kontrolovali servisní záznamy, způsoby a časy spínání VO atp. a stále jsme se nemohli dopátrat uspokojivých výsledků. Nezbylo, než provádět kontrolní měření odběrů všech světelných bodů, tedy každé „lampy“ v městě s cca 200 svítidly, což nás dovedlo k cíli. Daným měřením jsme zjistili, že jsou použity 150 wattové sodíkové výbojky oproti deklarovaným 250 W. Smutným zjištěním bylo, že servisní firma si po celou dobu smluvního vztahu s městem účtovala montáže 250 W zdrojů. Pro pár korun rozdílu na jedné výbojce (řádově 50,- Kč) byla s firmou v daném městě vypovězena smlouva a vlivem této negativní reklamy přišla o zakázky v širokém okolí.

Uvedené ukázky jsou výběrem z činnosti naší společnosti v průběhu roku 2012 na území celé ČR. K zakázkám přistupujeme vždy individuálně a tak i díky naší auditorské či soudně znalecké činnosti se můžeme každé zakázce věnovat odborně a pečlivě. Z důvodů profesní mlčenlivosti nelze uvést další detaily. Jsme rádi, že starostové byli s naší prací spokojeni a s povděkem kvitovali odhalení těchto zjištění.

Upozornění:
Kontrolní činnost rozvaděčů, elektrovýzbroje svítidel, atp. mohou provádět pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, přezkoušení dle vyhl. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Naše společnost disponuje pracovníky znalými s vyšší kvalifikací dle: § 6 pro samostatnou činnost, § 7 pro řízení činnosti, §8 pro řízení provozu, § 8 pro řízení činnosti dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do 1000 V v objektech třídy A vč. hromosvodů., jež jsou pravidelně každé 3 roky přezkušováni.