Spolupracujeme a doporučujeme

  • www.louisa.cz - tyto stránky obsahují námi vyvinutý program LOUISA (momentálně verze 3), který slouží pro orientační výpočet potřeby tepla na vytápění, přičemž výpočet je prováděn podle vyhlášky 291/2001 Sb.
  • www.topenidrevem.cz - zde je BURZA BIOMASY, kde může každý inzerent zdarma inzerovat prodej a koupi dřeva a další spalitelné biomasy. Tento web vznikl jako reakce na zprávy ve sdělovacích prostředcích, že dřeva jako paliva je nedostatek s podtextem, kupujte si raději zemní plyn a uhlí, pro jehož těžbu by se měly otevřít další lomy.
  • www.tzb-info.cz - Asi nejlepší odborný portál zaměřený na vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje energie, stavebnictví…. Zde jsme se spolupodíleli na vzniku sekce Stavba a Energie a velmi často zde přispíváme články.
  • www.quickfield.cz - Zde je prezentace velmi zajímavého programu na simulaci fyzikálních polí - QUICKFIELD
  • www.zelenausporam.cz - Oficiální web s veškerými informacemi týkajících se dotace Zelená úsporám (Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech)
  • www.sfzp.cz - web Státního fondu životního prostředí. Zde je možné získat informace o dotacích pro soukromé osoby, neziskové organizace a obce na obnovitelné zdroje energie a úspory energií. Tento fond se také spolupodílí na distribuci peněz z EU na úspory energií a obnovitelné zdroje.
  • www.sfrb.cz - web Státního fondu rozvoje bydlení. Zde je možné získat informace o dotacích z programu PANEL (program pro rekonstrukce panelových domů), ale i program pro bydlení mladých rodin a mladých lidí
  • www.incheba.cz - společnost INCHEBA PRAHA spol. s r.o. patří k nejvýznamnějším organizátorům výstav a veletrhů v České republice. Obhospodařuje areál Výstaviště Praha - Holešovice, které je mimořádně zajímavým výstavním areálem se značnou tradicí a atraktivním umístěním nedaleko centra města. Koná se zde i výstava PRAGOBUILDING, v jejímž rámci pořádáme odbornou konferenci CEEERES.
  • www.psmcz.cz - web s odbornými semináři firmy zabývající se m.j. firemní prezentací pro posluchače ze stavební odborné veřejnosti po celé České republice. Cílem těchto setkání je neustále představovat stavební odborné veřejnosti nové stavební materiály, systémy a technologie.