Pasivní domy – seminář v Plzni a Karlových Varech 22.9. 2010

30.07.2010,  Ing. Petra Codlová - project manager  

V září roku 2010 budeme pořádat dva ze čtyř námi plánovaných bezplatných seminářů pro širokou veřejnost na téma pasivní domy. Registrujte se na telefonním čísle +420 734 449 908 nebo na emailové adrese petra.codlova@e-c.cz! Mottem seminářů je: Směrnice Evropské unie nařizuje členským zemím, aby veškerá výstavba po roce 2020 byla realizována v pasivním standardu. Proto je potřeba šířit relevantní informace o pasivních domech, které umožňují levnější a kvalitnější bydlení, než je možné v obvyklé výstavbě. Jeden z těchto seminářů se bude konat 22. 9. 2010 v Plzni a druhý tentýž den v Karlových Varech. Semináře povede Ing. Roman Šubrt a hostujícími lektory budou Ing. Zdeněk Zikán a Mgr. Stanislav Paleček.

Seminář pro Plzeňský kraj se bude konat dne 22. 9. 2010 od 9:00 do 13:00 hodin v jednacím sále zastupitelstva Plzeňského kraje na Krajském úřadu Plzeňského kraje:
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Seminář pro Karlovarský kraj se bude konat dne 22. 9. 2010 od 13:00 do 17:00 hodin v sále Krajské knihovny Karlovarského kraje, která se nachází v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje:
Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary – Dvory


Ing. Šubrt seznámí posluchače s problematikou tepelných mostů, které jsou pro pasivní domy jedním ze stěžejních problémů. Ve svém příspěvku se bude věnovat i termoviznímu měření a různým způsobům výpočtu energetické náročnosti budovy. Ing. Zikán, který je odborníkem v oblasti vzduchotechniky a vytápění bude hovořit hlavně o způsobech větrání a vytápění v pasivních domech. Mgr. Paleček se bude věnovat ve své části především problematice vzduchotěsnosti domů. Tento relativně nový problém většiny novostaveb způsobuje nejen nadměrné úniky tepla, ale i plísně a hnilobu dřevěných konstrukcí domů. Podrobnější program seminářů zveřejníme později.

Pokud budete mít zájem se našich bezplatných seminářů účastnit, prosíme o potvrzení Vaší účasti buď na telefonním čísle +420 734 449 908 nebo na emailové adrese petra.codlova@e-c.cz.

Tyto semináře pořádá společnost Energy Consulting Service s.r.o. proto, že se začátkem roku 2010 připojila ke spolupráci v projektu Síť center pasivního domu, který vyhlásil Státní fond životního prostředí České republiky. Stala se tak jedním ze 4 poradenských center podílejících se na tomto projektu.
Naším úkolem v oblasti pasivních domů je především poskytovat bezplatné objektivní odborné poradenství a pořádat osvětové semináře pro širokou veřejnost. Poradenství poskytujeme jak formou osobních konzultací s našimi odborníky, tak formou elektronickou či telefonickou. Pro případné zájemce je možné domluvit si rovněž návštěvu naší odborné knihovny.